Onderhoud Rijkstunnels in Noord-Holland

Rijkswaterstaat start vanaf november 2011 met onderhoud en vervanging van tunneltechnische installaties in de Zeeburgertunnel, de Velsertunnel en de Schipholtunnel. De werkzaamheden zijn nodig om een veilige doorstroming van het verkeer te garanderen.

Als eerste starten de werkzaamheden aan de Zeeburgertunnel. Van november tot december 2011 werkt Rijkswaterstaat aan het vervangen van de elektriciteitsvoorziening. Vervolgens zijn er van februari 2012 tot medio juni 2012 achtereenvolgens diverse onderhoudswerkzaamheden aan de Velsertunnel, de Schipholtunnel en de Zeeburgertunnel. De werkzaamheden vinden ’s avonds en ’s nachts plaats om de hinder voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken.

Rijkswaterstaat heeft voor deze onderhoudswerkzaamheden een contract van 18,1 miljoen euro exclusief btw verleend aan Imtech Infra.

Met het onderhoud aan de Rijkstunnels in Noord-Holland kan Rijkswaterstaat een veilige doorstroming van het verkeer garanderen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat