Opening grootschalig onderhoudsproject aan acht stalen boogbruggen

Bruggen tijdelijk 1,5 meter optillen, zandstralen, opknappen,verven en weer netjes terugzetten zonder weg- en scheepvaartverkeer te hinderen. Dat is een klus waar Hollandse ingenieurskunst en technisch vernuft voor nodig zijn. En dat is waar het Rijkswaterstaatproject KARGO voor staat. Vandaag ging dit omvangrijke onderhoudsproject bij de Schalkwijksebrug in de gemeente Houten officieel van start.

Mobiliteit op de weg en het water is voor druk en hardwerkend Nederland van levensbelang. Het groot achterstallige groot onderhoudswerk aan de zes KARGO-bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal mag dit niet verstoren. Net zomin als het onderhoudswerk aan de twee andere KARGO-bruggen over het Buiten-IJ in Amsterdam en over het Lekkanaal in Nieuwegein. Rijkswaterstaat is dan ook niet over een nacht ijs gegaan. De beste technische oplossingen worden ingezet om hinder te minimaliseren en te zorgen dat over zes jaar al het verkeer weer minimaal 30 jaar over de bruggen kan. “Niet alleen renoveren we de bruggen maar we verhogen ze ook,” zegt projectmanager Yke Norg, “zodat binnenvaartschepen met vier lagen containers meer goederen tegelijk kunnen vervoeren. Dat betekent winst voor het milieu en minder vrachtwagens op de weg.”

Na een boottocht langs een tweetal van de KARGO-bruggen, de Overeindsebrug en de Schalkwijksebrug, is met een symbolische handeling het KARGO-project gestart. Kees van Dalen, wethouder van de gemeente Houten, Willem Griffioen, lid raad van bestuur van KWS-Mercon en Theo van de Gazelle, plaatsvervangend Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, zetten gezamenlijk hun stempel op het bord met foto’s van alle bruggen. De vaartocht eindigde bij de Schalkwijksebrug, die al een bijzondere aanblik biedt. De brug is voor de werkzaamheden ingepakt in 230.000 kilo steigers en 8.600 m2 afdekfolie. Zo verft men de bovenkant,terwijl het verkeer over de brug kan blijven rijden. Na het verven, komt de Schalkwijksebrug hoger te liggen.

Groot onderhoud, minimale hinder

Rijkswaterstaat heeft voor het KARGO-project vier slimme uitvoeringsvarianten bedacht. Vier bruggen, waaronder de Schalkwijksebrug, worden ingepakt en ter plekke gerenoveerd en twee daarvan worden tijdelijk opzij gelegd en vervangen door een hulpbrug. De resterende vier bruggen worden helemaal vervangen. Yke Norg: “De nieuwe Schellingwouderbrug bij Amsterdam varen we in z’n geheel via de Noordzee en het Buiten-IJ naar de plaats van bestemming.”

KARGO op sociale media

Op www.youtube.com/rwskargo vindt men een video-impressie van het KARGO-project en een animatie van de techniek voor de renovatie van de Schalkwijksebrug.

Foto’s van de werkzaamheden en het inpakken van de Schalkwijksebrug staan op www.flickr.com/photos/kargo/sets.

Het is ook mogelijk om onderweg op de hoogte te zijn van de werkzaamheden. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat de KARGO-app ontwikkeld. Geïnteresseerd? Ga naar: www.rwskargo.nl. Volg daarna de gebruikersinstructie die hier staat vermeld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat