N470: Start bouw rotonde Noordeindseweg

Den Haag – In het kader van de aanleg van de provinciale weg N 470, gelegen tussen Zoetermeer en Pijnacker, wordt er half augustus gestart met de aanleg van de rotonde Noordeindseweg en de bouw van twee fietstunnels gelegen aan weerzijde van de rotonde. De aanleg wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

De rotonde komt te liggen ter hoogte van de kruising Oostweg, Berkelseweg en Noordeindseweg. De voorbelasting van de rotonde ligt er al enige tijd. De aanleg vindt zoveel mogelijk buiten het verkeer plaats waardoor verkeershinder beperkt blijft.
De eerste werkzaamheden zullen bestaan uit het creëren van een extra rijstrook ter hoogte van de kruising, waardoor de bestaande rijstrook kan worden gebruikt bij de aanleg van de rotonde. Verwachting is dat de rotonde eind 2006 gereed is. Hierna maakt het verkeer, in plaats van de kruising, gebruik van deze rotonde.

De huidige fietstunnel, die Rokkeveen verbindt met de Noordeindseweg, maakt plaats voor een nieuwe fietstunnel. Deze komt meer naar het oosten te liggen. De tweede fietstunnel bij de rotonde zal Rokkeveen met de noordkant van de N 470 verbinden. Tijdens de uitvoeringsfase is enig hinder, in de vorm van heiwerkzaamheden, te verwachten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Projectbureau N 470