Europese subsidie voor tunnel A2-studies

De Europese Commissie heeft 1 miljoen euro subsidie toegewezen aan voorbereidende studies voor de A2 tunnel in Maastricht. De subsidie komt uit het voor 2004 beschikbare budget voor de Trans-Europese Netwerken (TEN’s).

Met het toekennen van de subsidie aan het projectbureau A2 wordt de relevantie van het project voor veiligheid, milieu en economische en sociale samenhang op deze voor Europa belangrijke verkeersas bevestigd. De subsidietoekenning voor de studies betekent echter niet automatisch dat de daadwerkelijke bouw van de tunnel in de toekomst ook Europese subsidie krijgt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat