Zevenhuizen in 2008 verlost van doorgaand verkeer

Den Haag – Inwoners van Zevenhuizen kunnen opgelucht ademhalen. In 2008 rijdt het doorgaande verkeer dat van de A20 naar de A12 wil, niet meer door de bebouwde kom van die kern. De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Zevenhuizen-Moerkapelle en Waddinxveen, Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland en ProRail ondertekenden vandaag een overeenkomst waarin is afgesproken de verkeerssituatie in de regio sterk te verbeteren.

Er komt een omleiding om de kern van Zevenhuizen met een nieuwe aansluiting Zevenhuizen-Waddinxveen op de A12 (tussen de Noordelijke Dwarsweg en de Bredeweg). De huidige aansluitingen op de A12 “Zevenhuizen” en “Waddinxveen” worden opgeheven. De gelijkvloerse spoorwegovergangen worden vervangen door ongelijkvloerse.

Over de omleiding Zevenhuizen wordt al jaren gesproken. Allerlei alternatieven stierven een vroege dood, de wil tot een oplossing te komen was er wel maar een gelijktijdige oplossing voor deze complexe situatie bleek niet realiseerbaar. Door niet meer per wegbeheerder naar de situatie te kijken, maar als gezamenlijke overheid een heel gebied onder de loep te nemen is het moment daar om flinke stappen te zetten. Dat lijkt eenvoudig, maar het betekent dat de financiële systematiek moet worden aangepast en de planologische procedures gelijkgeschakeld moeten worden. Het project A12/N219 is één van de eerste projecten die op deze nieuwe manier wordt opgepakt, het denken vanuit de mobilist staat centraal. Streefdatum voor realisatie is 2008. De huidige provinciale weg door de bebouwde kom wordt dan overgedragen aan de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle.

Zevenhuizen in 2008 verlost van doorgaand verkeer | Infrasite

Zevenhuizen in 2008 verlost van doorgaand verkeer

Den Haag – Inwoners van Zevenhuizen kunnen opgelucht ademhalen. In 2008 rijdt het doorgaande verkeer dat van de A20 naar de A12 wil, niet meer door de bebouwde kom van die kern. De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Zevenhuizen-Moerkapelle en Waddinxveen, Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland en ProRail ondertekenden vandaag een overeenkomst waarin is afgesproken de verkeerssituatie in de regio sterk te verbeteren.

Er komt een omleiding om de kern van Zevenhuizen met een nieuwe aansluiting Zevenhuizen-Waddinxveen op de A12 (tussen de Noordelijke Dwarsweg en de Bredeweg). De huidige aansluitingen op de A12 “Zevenhuizen” en “Waddinxveen” worden opgeheven. De gelijkvloerse spoorwegovergangen worden vervangen door ongelijkvloerse.

Over de omleiding Zevenhuizen wordt al jaren gesproken. Allerlei alternatieven stierven een vroege dood, de wil tot een oplossing te komen was er wel maar een gelijktijdige oplossing voor deze complexe situatie bleek niet realiseerbaar. Door niet meer per wegbeheerder naar de situatie te kijken, maar als gezamenlijke overheid een heel gebied onder de loep te nemen is het moment daar om flinke stappen te zetten. Dat lijkt eenvoudig, maar het betekent dat de financiële systematiek moet worden aangepast en de planologische procedures gelijkgeschakeld moeten worden. Het project A12/N219 is één van de eerste projecten die op deze nieuwe manier wordt opgepakt, het denken vanuit de mobilist staat centraal. Streefdatum voor realisatie is 2008. De huidige provinciale weg door de bebouwde kom wordt dan overgedragen aan de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle.