IPO uit zorg bij NS over nieuwe dienstregeling

Den Haag – De provincies hebben bij de NS hun zorg geuit over de dienstregeling voor 2007. Het optimisme van de NS over de gevolgen van het wegvallen van sneltreinen voor een aantal stations wordt niet gedeeld.

Afgelopen maanden hebben de opstellers van de nieuwe NS-dienstregeling en de decentrale overheden intensief overleggevoerd. In de concessiewet die de verhouding tussen de NS en de opdrachtgever (het Rijk) regelt, is zo’n overleg met onder meer het IPO voorgeschreven. Voor de dienstregeling van 2007 was dit de eerste keer en gelijk ook een heel belangrijk moment. Voor het eerst sinds 1970, toen met Spoorslag ’70 de Intercity zijn intreden deed, wordt de dienstregeling zeer rigoureus op zijn kop gezet. In het afsluitend overleg tussen een IPO-delegatie en de directie van de NS is 18 januari 2006 vastgesteld dat er constructief is samengewerkt in regionaal verband. Delegatievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven prees de NS om de open houding bij de onderhandelingen. Dit wordt als een positieve kentering ervaren. Provincies kregen tijdig inzicht in alle veranderingen en konden ook ideeën en zienswijzen inbrengen. Zo wordt op verschillende plaatsen nieuwe stations geopend op aanraden van, en in samenwerking met de regionale gesprekspartners. Wel zijn er kanttekeningen geplaatst bij de effecten van het slechter bedienen van een aantal stations, waar nu nog sneltreinen stoppen maar straks alleen stoptreinen NS bood aan om in een vervolgoverleg hier meer inzicht over te geven.

Belangrijk aandachtspunt voor de provincies en stadsregio’s als concessiehouder van het regionale openbaar vervoer, is de aansluiting van bus, tram en regionale trein op het hoofdnet van NS. Omdat de dienstregeling in detail nog niet bekend is, maken provincies zich wel zorgen of de keuzes voor punctualiteit op het kernnet van NS niet leidt tot lange overstaptijden tussen NS-trein en regionale trein- of streekbus. Deze zorg is meegegeven aan de delegatie van de NS die onder leiding staat van commercieel directeur Piet Geurts. Een ander zorgpunt van de provincies is het feit dat veel spoorcapaciteit in beslag wordt genomen door niet-benutte goederenpaden. In het overleg is geconstateerd dat deze zorg door NS-reizigers wordt gedeeld, maar dat de capaciteitsverdeling een zaak van Prorail is, de taakorganisatie van het Rijk. Afgesproken is om deze kwestie nog nader met Prorail te bespreken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)