Goederentrein Dordrecht (bron: Foto: Flickr / Cock Koelewijn)

Studie Dordrecht en Zwijndrecht: ondergrondse goederenspoorlijn beste oplossing

Foto: Flickr / Cock Koelewijn

Een ondergrondse goederenspoorlijn in combinatie met een ondertunnelde A16 biedt op lange termijn de beste oplossing voor externe veiligheid en stedelijke ontwikkeling. Dit komt als resultaat naar voren uit een verkennend onderzoek naar een oplossing voor het spoorgoederenvervoer door de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht.

Het college van B en W van Zwijndrecht heeft de resultaten onlangs met de gemeenteraad gedeeld en vraagt een besluit om de voorkeursvariant verder uit te werken.

Meerdere varianten onderzocht

De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht namen, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, het initiatief voor het onderzoek. Er zijn meerdere varianten onderzocht om het personenvervoer over het spoor en het goederenvervoer uit elkaar te halen. De voorkeursvariant zou voor Zwijndrecht en Dordrecht de beste oplossing bieden voor veilige stedelijke ontwikkeling bij het spoor. Daarnaast heeft deze variant volgens de studie een goede aansluiting in noordelijke richting op Kijfhoek en in zuidelijke richting.

De gemeente Zwijndrecht zegt dat de conclusies die in het onderzoek zijn getrokken een belangrijke uitkomst zijn. De gemeenteraad wil een veilige leefomgeving langs het spoor. Een ondergrondse spoorlijn geeft daarna de mogelijkheid om dichter op het spoor te bouwen in Dordrecht en Zwijndrecht.

Veiligheidsvraagstuk wordt opgelost

Wethouder Jos Huizinga van Ruimtelijke ontwikkeling: “Zwijndrecht is in feite gesplitst door het spoor en de A16. Door deze ondergronds te brengen kunnen we dit helen en iets nieuws maken. Mecanoo heeft daarvoor een stedelijke en ruimtelijke verkenning uitgevoerd. Het veiligheidsvraagstuk wordt daarmee echt goed opgelost en de leefomgeving wordt zichtbaar en voelbaar vergroot. En het bestaande spoor voor personenvervoer blijft bovengronds. Dat geeft mogelijkheden voor een City Rail die vaker in het uur kan rijden.”

Bereikbaarheidswethouder Rik van der Linden van Dordrecht: “In de Dordtse Spoorzone willen we zes- tot negenduizend woningen gaan bouwen, veelal dicht op het spoor. Daar moet uiteraard veilig en prettig gewoond worden. En dat is best lastig met goederentreinen voor de deur. Maar ook op andere plekken in de stad zien we het goederenspoor zo dicht bij de huizen het liefst verdwijnen. Een spoor onder de grond is daarvoor een goede oplossing.”

Volgens de wethouders moet het onderwerp ook landelijk en internationaal op de kaart staan, wat een lange aanlooptijd vraagt. Ze gaan een actieve lobby voeren om dit op de landelijke en Europese investeringsagenda’s te krijgen.

Auteur: Marieke van Gompel