Lange vrachtvoertuigen zorgen voor betere doorstroming

Langere en Zwaardere Vrachtvoertuigen (LZV’s) leiden tot een betere doorstroming van het verkeer en kunnen veilig deelnemen aan het verkeer. Dat blijkt uit een analyse van Rijkswaterstaat naar de ongevallen met LZV’s.

Deze vrachtvoertuigen gaan zonder problemen op in het verkeer. Dat staat in de LZV-ongevalsanalyse die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Minister Schultz van Haegen: ‘Langere en Zwaardere vrachtwagens zorgen voor efficiënter en schoner vervoer van goederen over de weg. Nederland loopt hiermee voorop en laat zien dat deze vrachtvoertuigen op een veilige manier kunnen deelnemen aan het verkeer. Ook in onze buurlanden België en Duitsland worden nu proeven uitgevoerd om LZV’s in te voeren. Ik verwacht dat deze positieve ontwikkeling een voorbeeld is voor Europa.’

De langere vrachtvoertuigen zorgen ervoor dat er minder vrachtvoertuigen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren. Deze vrachtvoertuigen wijken af van normale vrachtvoertuigen doordat ze 10 ton zwaarder en bijna 7 meter langer mogen zijn (maximaal 25.25m). In de analyse is gekeken of zich ongevallen voordoen die een mogelijk verband houden met de specifieke kenmerken van LZV’s, zoals de extra lengte. Deze vrachtvoertuigen gaan zonder problemen op in het verkeer. In onze buurlanden België en Duitsland worden nu proeven uitgevoerd om de lange vrachtvoertuigen in te voeren.

Toename verwacht
Sinds 2001 rijden er in Nederland zogeheten Langere en Zwaardere Vrachtvoertuigen en inmiddels zijn er al meer dan 1.000 op de Nederlandse wegen. De verwachting is dat het aantal verder zal toenemen. De toelating van de lange vrachtvoertuigen in Nederland is stapsgewijs gegaan. In elke fase monitort Rijkswaterstaat de effecten op de doorstroming en verkeersveiligheid.

Resultaten
In de periode 2011-2013 zijn door de politie 10 ongevallen geregistreerd waarbij een LZV betrokken was. Dit ligt in de lijn der verwachting. Bij drie van deze ongevallen is een persoon lichtgewond geraakt. Bij de overige ongevallen was sprake van uitsluitend materiële schade. In vergelijking met de ongevallen in de periode 2007-2010 zijn er geen significante verschillen. In totaal hebben zich 29 ongevallen (zonder letsel) met LZV’s voorgedaan. De meeste ongevallen vonden op autosnelwegen plaats.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Lange vrachtvoertuigen zorgen voor betere doorstroming | Infrasite

Lange vrachtvoertuigen zorgen voor betere doorstroming

Langere en Zwaardere Vrachtvoertuigen (LZV’s) leiden tot een betere doorstroming van het verkeer en kunnen veilig deelnemen aan het verkeer. Dat blijkt uit een analyse van Rijkswaterstaat naar de ongevallen met LZV’s.

Deze vrachtvoertuigen gaan zonder problemen op in het verkeer. Dat staat in de LZV-ongevalsanalyse die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Minister Schultz van Haegen: ‘Langere en Zwaardere vrachtwagens zorgen voor efficiënter en schoner vervoer van goederen over de weg. Nederland loopt hiermee voorop en laat zien dat deze vrachtvoertuigen op een veilige manier kunnen deelnemen aan het verkeer. Ook in onze buurlanden België en Duitsland worden nu proeven uitgevoerd om LZV’s in te voeren. Ik verwacht dat deze positieve ontwikkeling een voorbeeld is voor Europa.’

De langere vrachtvoertuigen zorgen ervoor dat er minder vrachtvoertuigen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren. Deze vrachtvoertuigen wijken af van normale vrachtvoertuigen doordat ze 10 ton zwaarder en bijna 7 meter langer mogen zijn (maximaal 25.25m). In de analyse is gekeken of zich ongevallen voordoen die een mogelijk verband houden met de specifieke kenmerken van LZV’s, zoals de extra lengte. Deze vrachtvoertuigen gaan zonder problemen op in het verkeer. In onze buurlanden België en Duitsland worden nu proeven uitgevoerd om de lange vrachtvoertuigen in te voeren.

Toename verwacht
Sinds 2001 rijden er in Nederland zogeheten Langere en Zwaardere Vrachtvoertuigen en inmiddels zijn er al meer dan 1.000 op de Nederlandse wegen. De verwachting is dat het aantal verder zal toenemen. De toelating van de lange vrachtvoertuigen in Nederland is stapsgewijs gegaan. In elke fase monitort Rijkswaterstaat de effecten op de doorstroming en verkeersveiligheid.

Resultaten
In de periode 2011-2013 zijn door de politie 10 ongevallen geregistreerd waarbij een LZV betrokken was. Dit ligt in de lijn der verwachting. Bij drie van deze ongevallen is een persoon lichtgewond geraakt. Bij de overige ongevallen was sprake van uitsluitend materiële schade. In vergelijking met de ongevallen in de periode 2007-2010 zijn er geen significante verschillen. In totaal hebben zich 29 ongevallen (zonder letsel) met LZV’s voorgedaan. De meeste ongevallen vonden op autosnelwegen plaats.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat