Minder zware belasting Harmsenbrug (N57)

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de belasting op de Harmsenbrug te verlagen. Vooruitlopend op de toekomstige renovatie heeft Rijkswaterstaat een berekening uitgevoerd voor de Harmsenbrug. Daaruit blijkt dat de brug niet langer voldoet aan de Europese normering die sinds 2012 van kracht is.

Op termijn kan deze te hoge belasting gevolgen hebben voor de draagkracht van de brug. Rijkswaterstaat gaat de Harmsenbrug versterken, zodat deze weer aan de norm voldoet. Vooruitlopend op de versterking neemt Rijkswaterstaat nu maatregelen om de brug te ontlasten en zo beschikbaar te houden.

Tijdelijke maatregelen

Met ingang van donderdag 5 juni mogen vrachtwagens zwaarder dan 50 ton de brug niet meer passeren. Vanaf dinsdag 10 juni om 10.00 uur worden de twee rijstroken in elke richting teruggebracht tot één rijstrook per richting. Deze maatregelen zijn nodig totdat de brug versterkt is. Rijkswaterstaat verwacht dat dit minimaal een jaar zal duren.

Hinder en omleidingsroutes

Vanwege de vermindering van het aantal rijstroken dienen weggebruikers rekening te houden met een vertraging van vijf tot tien minuten. De omleidingsroutes voor zware vrachtwagens worden met gele borden aangegeven.

Meer informatie

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers goed voorbereid op weg te gaan en de actuele verkeersinformatie te volgen. Kijk op vanAnaarBeter of bel met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002 (gratis).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat