Start pilot uitbreiding sluisbediening Maasroute

sluizen bij Weurt, Sambeek, Belfeld, Heel, Maasbracht en Born

Op 11 april 2010 start Rijkswaterstaat Limburg met de pilot voor uitbreiding van de sluisbediening in de Maasroute. Van zondags 17.00 uur tot s’maandags 06.00 uur zullen de sluizen bediend worden. Samen met Provincie Limburg en het Limburgse bedrijfsleven is deze pilot tot stand gekomen.

De sluizen in de Maasroute worden momenteel niet 7×24 uur bediend. In het weekend zijn er twee blokken van sluitingstijden. Deze verminderde benuttingmogelijkheden vormen een obstakel voor een efficiënte logistieke afhandeling.

Er is een groot draagvlak voor een verruiming van de openstelling. Dat het bedrijven menens is blijkt wel uit de financiële bijdragen die zij toegezegd hebben ter financiering van deze pilot. Tijdens de pilotperiode van1,5 jaar zal één spertijd opgeheven worden. Van zondags 17.00 uur tot s’maandags 06.00 uur zullen de sluizen ook bediend worden. Ook de recreatievaart profiteert hiervan! De pilot betreft de sluizen op de Maasroute, zijnde de sluizen bij Weurt, Sambeek, Belfeld, Heel, Maasbracht en Born.

In het provinciaal goederenvervoerbeleid is veel aandacht voor een efficiënte benutting van de opgewaardeerde Maasroute. Reeds enkele jaren pleit de Provincie bij RWS voor een structurele 7×24 uursbediening van de Maasroute. Hoewel de Maasroute geen hoofdtransportas is, vormt deze binnenvaartverbinding een belangrijke transportader. Hierlangs bevindt zich een concentratie van productiebedrijven, warehouses en andere logistieke bedrijvigheid in Limburg.

Door inzet van een regionale bijdrage, die onder aanvoering van de Provincie Limburg bijeengebracht is, heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat besloten om een pilot uit te voeren. Het is nu aan het bedrijfsleven om hier optimaal gebruik van te maken, zodat de pilot succesvol en met een positief advies afgesloten kan worden.

Bijdragen regionale partners:
Provincie € 125.000
Wanssum Inland Terminal (WIT) € 10.000
ECT Venlo (TCT) € 4.000
Barge terminal Born (BTB) € 14.000
Sabic € 10.000
DSM Agro € 10.000
SLE Maastricht € 1.000
Wessem Port Service € 1.000
Haven Stein BV € 1.000
Kamer van Koophandel Limburg € 5.000
ELC Limburg € 5.000
Totaal € 186.000

Rijkswaterstaat draagt € 186.000 bij.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Limburg