Eurlings stelt ambassadeur Stedelijke Distributie aan

Den Haag – Minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) heeft Eric Janse de Jonge aangesteld als Ambassadeur Stedelijke Distributie. Met deze nieuwe functie zet de minister in op oplossingen voor het efficiënter, schoner en stiller bevoorraden van winkels.

Hierdoor verbetert het leefklimaat in steden en vermindert de regeldruk voor vervoerders. De aanstelling van de ambassadeur geeft invulling aan het rapport van de Commissie Noordzij. Hieruit bleek dat stedelijke distributie een belangrijk knelpunt is voor transport.

De bevoorrading van winkels en bedrijven in stedelijke gebieden leidt regelmatig tot overlast, druk op het milieu en onveilige situaties. Gemeenten stellen daarom vaak regels op om deze overlast te beperken. Hierbij kan gedacht worden aan venstertijden en voertuigeisen. Helaas kunnen vervoerders hierdoor minder efficiënt beladen en moeten daardoor extra voertuigen inzetten. Dat zorgt op nationaal niveau tot 30% extra distributie-kilometers. Door goede afspraken te maken over stedelijke distributie is het mogelijk om zowel het leefklimaat in binnensteden te verbeteren als de regeldruk voor vervoerders te verlichten.

De Ambassadeur Stedelijke Distributie krijgt als taak om op oplossingen voor deze stedelijke distributie te stimuleren. Hiertoe zal de Ambassadeur een actieve rol spelen in het overleg tussen decentrale overheden en het bedrijfsleven. De Ambassadeur zal zich ook hardmaken om experimenten met nieuwe oplossingen uit te laten voeren. Om te voorkomen dat vervoerders te maken krijgen met een lappendeken aan regelgeving per gemeente, zal de Ambassadeur samen met decentrale overheden en het bedrijfsleven een nationaal kader voor stedelijke distributie ontwerpen.

De benoeming van Eric Janse de Jonge als Ambassadeur gaat in per 1 januari 2009 en is voor 3 jaar. De Ambassadeur Stedelijke Distributie is een nieuwe functie. Het is de opvolger van de huidige Commissie Stedelijke Distributie, waarvan Janse de Jonge sinds zomer 2007 reeds voorzitter was. Daarnaast is Janse de Jonge onder meer lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor het CDA, en partner bij adviesbureau BMC.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over de Commissie Stedelijke Distributie vindt u op Infrasite.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat