VN-bijeenkomst zeevervoerscontracten in Rotterdam

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam

In 2009 wordt in Rotterdam een nieuw verdrag voor zeevervoerscontracten getekend. De Commissie voor Internationaal Handelsrecht van de Verenigde Naties (VN) heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, burgemeester Opstelten van Rotterdam en Havendirecteur Smits voor de havenstad gekozen. Op de slotbijeenkomst van de VN in de zomer van 2009 zijn vertegenwoordigers van de 192 lidstaten aanwezig.

Het VN-verdrag zeevervoerscontracten regelt afspraken tussen de vervoerder en de aanbieder van de lading indien het vervoer geheel of gedeeltelijk over zee plaatsvindt. Doel van het nieuwe verdrag is de regels internationaal meer op elkaar af te stemmen. Hierdoor kunnen de internationale handel en vervoer zich beter en efficiënter ontwikkelen. Nederland profiteert hiervan via zijn grote wereldhaven en doordat ons land als open economie voor meer dan 50 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP) afhankelijk is van buitenlandse handel.

De VN-Commissie is al akkoord gegaan met het nieuwe verdrag. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties buigt zich dit najaar over de definitieve tekst van het nieuwe verdrag voor zeevervoerscontracten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat