Organisatiewijziging VenW zorgt voor meer samenhang

Den Haag – Twee van de drie directoraten-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat krijgen per 1 juli 2008 een nieuwe naam. Het DG Personenvervoer wordt DG Mobiliteit (DGMo) en het DG Transport en Luchtvaart verandert in DG Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM).

Naast de naamswijziging wordt ook geschoven met taken en verantwoordelijkheden. Daarmee komt er meer samenhang en eenheid in de verantwoordelijkheden van de drie DG’s. Verkeer en Waterstaat hoopt op deze manier meer synergie te bereiken in de contacten, zowel intern als met de buitenwereld.

DGMo is verantwoordelijk voor de nationale mobiliteit en bereikbaarheid, DGLM voor de internationale aansluiting en verbindingen. DG Water blijft verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve wateropgaven. DGLM en DGW gaan intensiever samenwerken op het terrein van de binnenvaart, DGMo en DGLM doen dat op de onderwerpen mainports en achterlandverbindingen.

De organisatiewijziging is een van de actiepunten van de Vernieuwing VenW 2008-2012 om tot een meer integrale en compacte manier van werken te komen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat