Minister Eurlings bezoekt India

Den Haag – Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat brengt van 10 tot en met 15 februari een werkbezoek aan India. De minister wordt vergezeld door vertegenwoordigers van 52 Nederlandse bedrijven die opereren in de sectoren luchthavenontwikkeling, luchtvaart, maritiem transport en logistiek. Doel van de bezoeken aan Delhi, Mumbai en Kolkata is de positie van Nederlandse bedrijven op de Indiase markt te verstevigen. Het biedt ook een goede kans om de Indiase partners te informeren over de mogelijkheden die de Nederlandse markt hen biedt. Door het grote aantal bedrijven dat deelneemt aan de missie is het één van de grootste sectorale missies van Nederland naar India ooit. Het bezoek onderstreept de goede onderlinge relatie tussen India en Nederland.

Minister Eurlings zal in Delhi een ‘Memorandum of Understanding’ (MoU) ondertekenen met minister Baalu van Scheepvaart, Wegvervoer en Snelwegen. Het MoU bevordert samenwerking bij de ontwikkeling van havens, logistiek en transport over water.

Tijdens het werkbezoek vinden twee seminars plaats op het gebied van maritiem transport en logistiek. Daarnaast is er een seminar en een rondetafelbijeenkomst over luchthavenontwikkeling.

De Indiase economie heeft het afgelopen decennium een forse groei doorgemaakt. Dit leidt onder meer tot een grote behoefte aan uitbreiding en verbetering van de infrastructuur en logistiek.

Het werkbezoek past in het samenwerkingsprogramma "2g@there” voor publiek-private samenwerking. Onder dit programma verleent het ministerie van Economische Zaken Nederlandse ondernemers meerjarige ondersteuning bij het betreden van buitenlandse markten. Eind 2007 is een project ‘India/maritiem’ van start gegaan (zie www.evd.nl/2getthere ).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat