Maatregelen tegen verblinding door scheepvaartseinen

Den Haag – Schippers geven aan soms last te hebben van verblinding door scheepvaart­seinen, die bijvoorbeeld aangeven of doorvaren is toegestaan. Rijkswaterstaat heeft dit verder onderzocht en neemt maatregelen om deze hinder zoveel mogelijk weg te nemen. Zo worden seinen voorzien van een schakeling waardoor de lichtsterkte kan worden gevarieerd. Ook vraagt Rijkswaterstaat aan schippers om locaties waar zij verblinding ervaren, te melden bij het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002.

Onderzoek

Naar aanleiding van klachten die binnenkwamen bij de Landelijke Informatielijn 0800-8002, heeft Rijkswaterstaat onderzoek laten uitvoeren naar de verblinding. Het onderzoek is uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN). Uit het onderzoek blijkt dat in sommige gevallen inderdaad verblinding optreedt, in de nachtelijke uren in de donkerste delen van Nederland. Dit is vooral zo wanneer de seinen in de mist- of dagstand staan.

Of seinen tot klachten leiden hangt af van het contrastverschil tussen de donkere achtergrond en de lichtsterkte van de seinen. Ook de ogen van de ontvanger spelen een rol bij het ervaren van verblinding.

Rijkswaterstaat gebruikt vooral ledseinen omdat leds minder energie verbruiken en minder onderhoud nodig hebben. Dit verlaagt de kosten en spaart het milieu. Overigens kunnen ook gloeilampen verblinding veroorzaken.

Maatregelen

Rijkswaterstaat neemt de volgende maatregelen om de hinder te beperken:

* In de Richtlijnen Scheepvaarttekens wordt de aanbevolen lichtsterkte voor scheepvaartseinen aangepast;

* Rijkswaterstaat gaat de seinen controleren en past deze aan als de lichtsterkte te hoog is;

* Bij klachten zal de lichtsterkte van de seinen in de laagste stand worden gezet;

* Indien nodig zullen de seinen worden voorzien van een schakeling waardoor de lichtsterkte kan worden gevarieerd tussen dag en nacht.

Overigens zal het niet altijd mogelijk zijn de klachten volledig weg te nemen, omdat er altijd sprake is van contrastwerking.

Rijkswaterstaat vraagt medewerking van schippers

Om nog beter inzicht te krijgen in de problematiek rond verblinding, vraagt Rijkswaterstaat schippers die hinder ondervinden van scheepvaartseinen om dit te melden bij de Landelijke Informatielijn 0800-8002. Hierbij wordt onder meer gevraagd naar de naam van de brug of sluis, de vaarweg en het tijdstip van waarneming. Rijkswaterstaat zal dan zorgen dat de seinen op de juiste lichtsterkte worden geschakeld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat