Peijs nieuwe coördinator voor TEN netwerk waterwegen

IP/07/1411
Twee nieuwe Europese coördinatoren voor trans-Europese vervoersnetwerken

Brussel, België – Op voorstel van vice-voorzitter Barrot heeft de Commissie twee nieuwe Europese coördinatoren in de sector van de trans-Europese vervoersnetwerken benoemd, namelijk mevrouw Karla Peijs voor waterwegen en de heer Luis Valente de Oliveira voor maritieme snelwegen. Deze coördinatoren moeten de dialoog tussen de betrokken lidstaten faciliteren en zo een betere onderlinge afstemming van de werkzaamheden en de financieringsplannen bewerkstelligen. "Deze projecten zijn van essentieel belang om tot een duurzaam vervoersbeleid te komen, maar zij zijn ook bijzonder moeilijk te verwezenlijken: de keuze van deze beide personen, die in de vervoerssector groot aanzien genieten, is een garantie voor succes", aldus de heer Barrot.

Op 20 juli 2005 had de Commissie al haar goedkeuring gehecht aan een besluit tot aanwijzing van zes Europese coördinatoren, die opdracht hadden gekregen de coördinatie tussen de lidstaten van de uitvoering van bepaalde prioritaire projecten te bevorderen. De Europese coördinatoren zijn inmiddels uitgegroeid tot referentiepersonen. Hun optreden heeft een positief effect gehad op de projecten in kwestie.

Gesterkt door dit succes heeft vice-voorzitter Barrot de Commissie voorgesteld twee nieuwe coördinatoren aan te stellen, namelijk mevrouw Karla Peijs voor waterwegen en de heer Luis Valente de Oliveira voor maritieme snelwegen.

Mevrouw Karla Peijs was tussen 2003 en 2006 minister van Verkeer en Waterstaat van Nederland. Daarvoor was zij lid van het Europees Parlement van 1989 tot 2003. Zij zal meer in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor de prioritaire projecten nr. 18 (Waterweg "Rijn/Maas-Main-Donau") en nr. 30 (Kanaal Seine-Schelde). Deze beide projecten zijn van cruciaal belang om de samenhang van het trans-Europese waterwegennet te versterken en het vervoer over de binnenwateren concurrerender te maken. In het kader van het eerste project moeten diverse knelpunten worden weggewerkt die het rendement van de as Rijn-Main-Donau sterk drukken, maar die tevens in kwetsbare natuurgebieden gelegen zijn. Met het tweede project wordt de realisatie beoogd van een belangrijke ontbrekende schakel in het netwerk, namelijk de verbinding van de Noordzeehavens met in het bijzonder het Parijse bekken.

De heer Luis Valente de Oliveira heeft de afgelopen jaren verschillende functies in de Portugese regering bekleed: van 1985 tot 1995 was hij minister van ruimtelijke planning en ordening en van 2002 tot 2003 was hij minister van openbare werken, vervoer en huisvesting. Het project waarmee hij is belast, namelijk de ontwikkeling van maritieme snelwegen, moet ertoe bijdragen dat het vrachtvervoer dat vandaag over de weg plaatsvindt, in de toekomst meer en meer over zee verloopt. Het project bestaat in de totstandbrenging van regelmatige zeeverbindingen van goede kwaliteit tussen de verschillende havens van de Unie. Dit past in het kader van een perfect geïntegreerde multimodale keten waarmee niet alleen wordt beoogd de knelpunten in het wegverkeer te omzeilen, maar ook een betere integratie van de perifere regio’s en de eilanden van de Unie te bewerkstelligen.

Meer informatie over trans-Europese vervoersnetwerken is te vinden op: http://ec.europa.eu/ten/transport/index_en.htm

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Speeding up completion of the key transport routes (20-07-2005)
Meer informatie over de TEN waterwegenprojecten en maritieme snelwegen vindt u op Infrasite Net

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europes Commissie

Peijs nieuwe coördinator voor TEN netwerk waterwegen | Infrasite

Peijs nieuwe coördinator voor TEN netwerk waterwegen

IP/07/1411
Twee nieuwe Europese coördinatoren voor trans-Europese vervoersnetwerken

Brussel, België – Op voorstel van vice-voorzitter Barrot heeft de Commissie twee nieuwe Europese coördinatoren in de sector van de trans-Europese vervoersnetwerken benoemd, namelijk mevrouw Karla Peijs voor waterwegen en de heer Luis Valente de Oliveira voor maritieme snelwegen. Deze coördinatoren moeten de dialoog tussen de betrokken lidstaten faciliteren en zo een betere onderlinge afstemming van de werkzaamheden en de financieringsplannen bewerkstelligen. "Deze projecten zijn van essentieel belang om tot een duurzaam vervoersbeleid te komen, maar zij zijn ook bijzonder moeilijk te verwezenlijken: de keuze van deze beide personen, die in de vervoerssector groot aanzien genieten, is een garantie voor succes", aldus de heer Barrot.

Op 20 juli 2005 had de Commissie al haar goedkeuring gehecht aan een besluit tot aanwijzing van zes Europese coördinatoren, die opdracht hadden gekregen de coördinatie tussen de lidstaten van de uitvoering van bepaalde prioritaire projecten te bevorderen. De Europese coördinatoren zijn inmiddels uitgegroeid tot referentiepersonen. Hun optreden heeft een positief effect gehad op de projecten in kwestie.

Gesterkt door dit succes heeft vice-voorzitter Barrot de Commissie voorgesteld twee nieuwe coördinatoren aan te stellen, namelijk mevrouw Karla Peijs voor waterwegen en de heer Luis Valente de Oliveira voor maritieme snelwegen.

Mevrouw Karla Peijs was tussen 2003 en 2006 minister van Verkeer en Waterstaat van Nederland. Daarvoor was zij lid van het Europees Parlement van 1989 tot 2003. Zij zal meer in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor de prioritaire projecten nr. 18 (Waterweg "Rijn/Maas-Main-Donau") en nr. 30 (Kanaal Seine-Schelde). Deze beide projecten zijn van cruciaal belang om de samenhang van het trans-Europese waterwegennet te versterken en het vervoer over de binnenwateren concurrerender te maken. In het kader van het eerste project moeten diverse knelpunten worden weggewerkt die het rendement van de as Rijn-Main-Donau sterk drukken, maar die tevens in kwetsbare natuurgebieden gelegen zijn. Met het tweede project wordt de realisatie beoogd van een belangrijke ontbrekende schakel in het netwerk, namelijk de verbinding van de Noordzeehavens met in het bijzonder het Parijse bekken.

De heer Luis Valente de Oliveira heeft de afgelopen jaren verschillende functies in de Portugese regering bekleed: van 1985 tot 1995 was hij minister van ruimtelijke planning en ordening en van 2002 tot 2003 was hij minister van openbare werken, vervoer en huisvesting. Het project waarmee hij is belast, namelijk de ontwikkeling van maritieme snelwegen, moet ertoe bijdragen dat het vrachtvervoer dat vandaag over de weg plaatsvindt, in de toekomst meer en meer over zee verloopt. Het project bestaat in de totstandbrenging van regelmatige zeeverbindingen van goede kwaliteit tussen de verschillende havens van de Unie. Dit past in het kader van een perfect geïntegreerde multimodale keten waarmee niet alleen wordt beoogd de knelpunten in het wegverkeer te omzeilen, maar ook een betere integratie van de perifere regio’s en de eilanden van de Unie te bewerkstelligen.

Meer informatie over trans-Europese vervoersnetwerken is te vinden op: http://ec.europa.eu/ten/transport/index_en.htm

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Speeding up completion of the key transport routes (20-07-2005)
Meer informatie over de TEN waterwegenprojecten en maritieme snelwegen vindt u op Infrasite Net

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europes Commissie