Aanpak luchtverontreiniging door zeescheepvaart loont

Den Haag – Verregaande maatregelen om uitstoot van schadelijke stoffen door zeeschepen op de Noordzee te verminderen, kunnen een grote bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Effectieve maatregelen zijn onder andere het gebruik van laagzwavelige brandstof en motortechnische aanpassingen bij bestaande en nieuwe schepen. Dit blijkt uit onderzoek dat het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP) heeft gedaan op verzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De uitstoot van de zeevaart op de Noordzee draagt in belangrijke mate bij aan de problemen met de luchtkwaliteit in Nederland. Zonder nieuwe maatregelen draagt de zeevaart in 2020 voor 5% bij aan de gemiddelde fijnstofconcentratie en voor 17% aan de stikstofoxidenconcentratie. In de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), het VN-orgaan voor de zeevaart, wordt bekeken hoe de luchtvervuiling door zeeschepen teruggedrongen kan worden. Zo wordt er gesproken over schonere brandstoffen en motortechnische maatregelen. Het MNP heeft onderzoek gedaan naar de milieu-effecten van de voorstellen die in IMO worden besproken.

Uit dit onderzoek blijkt dat verschillende maatregelen voor zeeschepen kosteneffectiever zijn dan bepaalde maatregelen op land. Met een ambitieus maatregelenpakket voor de zeevaart zal de uitstoot van fijnstof dalen met meerdere procenten. Ook vermindert de stikstofoxide in de lucht in stedelijke gebieden met 1 tot 5 % in 2020. Daarnaast neemt het oppervlak aan natuur dat wordt blootgesteld aan teveel verzurende stoffen af van 58 tot 51%.

De IMO zal in 2008 een beslissing te nemen over aanscherping van milieunormen voor de zeevaart. Gelet op de ernst van het milieuprobleem is duidelijk dat een aanzienlijke aanscherping van de emissie-eisen noodzakelijk is. Voorwaarde voor het realiseren van de voorstellen is dat er gezien het internationale karakter van de scheepvaart op internationaal niveau afspraken worden gemaakt. Nederland brengt het zojuist uitgekomen MNP-rapport in bij de IMO als informatiebron over de bijdrage van zeevaart aan de luchtkwaliteits-problematiek en de kosteneffectiviteit van maatregelen.

Aanpak luchtverontreiniging door zeescheepvaart loont | Infrasite

Aanpak luchtverontreiniging door zeescheepvaart loont

Den Haag – Verregaande maatregelen om uitstoot van schadelijke stoffen door zeeschepen op de Noordzee te verminderen, kunnen een grote bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Effectieve maatregelen zijn onder andere het gebruik van laagzwavelige brandstof en motortechnische aanpassingen bij bestaande en nieuwe schepen. Dit blijkt uit onderzoek dat het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP) heeft gedaan op verzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De uitstoot van de zeevaart op de Noordzee draagt in belangrijke mate bij aan de problemen met de luchtkwaliteit in Nederland. Zonder nieuwe maatregelen draagt de zeevaart in 2020 voor 5% bij aan de gemiddelde fijnstofconcentratie en voor 17% aan de stikstofoxidenconcentratie. In de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), het VN-orgaan voor de zeevaart, wordt bekeken hoe de luchtvervuiling door zeeschepen teruggedrongen kan worden. Zo wordt er gesproken over schonere brandstoffen en motortechnische maatregelen. Het MNP heeft onderzoek gedaan naar de milieu-effecten van de voorstellen die in IMO worden besproken.

Uit dit onderzoek blijkt dat verschillende maatregelen voor zeeschepen kosteneffectiever zijn dan bepaalde maatregelen op land. Met een ambitieus maatregelenpakket voor de zeevaart zal de uitstoot van fijnstof dalen met meerdere procenten. Ook vermindert de stikstofoxide in de lucht in stedelijke gebieden met 1 tot 5 % in 2020. Daarnaast neemt het oppervlak aan natuur dat wordt blootgesteld aan teveel verzurende stoffen af van 58 tot 51%.

De IMO zal in 2008 een beslissing te nemen over aanscherping van milieunormen voor de zeevaart. Gelet op de ernst van het milieuprobleem is duidelijk dat een aanzienlijke aanscherping van de emissie-eisen noodzakelijk is. Voorwaarde voor het realiseren van de voorstellen is dat er gezien het internationale karakter van de scheepvaart op internationaal niveau afspraken worden gemaakt. Nederland brengt het zojuist uitgekomen MNP-rapport in bij de IMO als informatiebron over de bijdrage van zeevaart aan de luchtkwaliteits-problematiek en de kosteneffectiviteit van maatregelen.