Rotterdams zwavelvrije brandstofpool breidt zich uit

Rotterdam – Bek & Verburg, Verenigde Tankrederij, Burando Maritime Services en Spido nemen ook deel aan de Rotterdamse zwavelarme brandstofpool. Net als de Zeehavenpolitie, Rijkswaterstaat, Douane, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht, Smit Havensleepdiensten, Kotug, Fairplay en het Nederlands Loodswezen B.V. Rotterdam-Rijnmond ondertekenen zij op vrijdagmiddag 24 augustus 2007 het desbetreffende protocol aan boord van de Nieuwe Maze, het directievaartuig van het Havenbedrijf.

Met het ondertekenen van het convenant spreken de deelnemers aan de Rotterdamse zwavelarme brandstofpool de intentie uit om binnen afzienbare tijd hun schepen te laten varen op zwavelarme brandstof. Inmiddels hebben zowel de Zeehavenpolitie als het Havenbedrijf reeds schepen in de vaart zich bedienen van dergelijke brandstof . Het gaat daarbij om EN 590, vrachtwagendiesel met minder dan 10 ppm (parts per million) zwavel. Momenteel is 2.000 ppm de wettelijk toegestane bovengrens voor de brandstof van binnenvaartschepen. Per 2012 zal deze brandstof pas worden voorgeschreven vanuit de Europese regelgeving. De brandstof wordt op het water geleverd door bunkerboten of via eigen bunkerfaciliteiten.

Minder fijnstof
Minder zwavel betekent minder fijnstof. Dit gezamenlijke initiatief past in het streven om de luchtkwaliteit van Rijnmond te verbeteren. Bovendien is de maatregel een noodzakelijke voorwaarde om efficiënt gebruik te maken van roetfilters in de scheepvaart.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)

Rotterdams zwavelvrije brandstofpool breidt zich uit | Infrasite

Rotterdams zwavelvrije brandstofpool breidt zich uit

Rotterdam – Bek & Verburg, Verenigde Tankrederij, Burando Maritime Services en Spido nemen ook deel aan de Rotterdamse zwavelarme brandstofpool. Net als de Zeehavenpolitie, Rijkswaterstaat, Douane, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht, Smit Havensleepdiensten, Kotug, Fairplay en het Nederlands Loodswezen B.V. Rotterdam-Rijnmond ondertekenen zij op vrijdagmiddag 24 augustus 2007 het desbetreffende protocol aan boord van de Nieuwe Maze, het directievaartuig van het Havenbedrijf.

Met het ondertekenen van het convenant spreken de deelnemers aan de Rotterdamse zwavelarme brandstofpool de intentie uit om binnen afzienbare tijd hun schepen te laten varen op zwavelarme brandstof. Inmiddels hebben zowel de Zeehavenpolitie als het Havenbedrijf reeds schepen in de vaart zich bedienen van dergelijke brandstof . Het gaat daarbij om EN 590, vrachtwagendiesel met minder dan 10 ppm (parts per million) zwavel. Momenteel is 2.000 ppm de wettelijk toegestane bovengrens voor de brandstof van binnenvaartschepen. Per 2012 zal deze brandstof pas worden voorgeschreven vanuit de Europese regelgeving. De brandstof wordt op het water geleverd door bunkerboten of via eigen bunkerfaciliteiten.

Minder fijnstof
Minder zwavel betekent minder fijnstof. Dit gezamenlijke initiatief past in het streven om de luchtkwaliteit van Rijnmond te verbeteren. Bovendien is de maatregel een noodzakelijke voorwaarde om efficiënt gebruik te maken van roetfilters in de scheepvaart.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)