Tweede Kamer stemt in met Binnenvaartwet

Den Haag – De Tweede Kamer heeft op 17 april 2007 op voorstel van Tineke Huizinga, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ingestemd met de invoering van de Binnenvaartwet. De wet vereenvoudigt de bestaande regels voor de binnenvaart. en is een uitvloeisel van het programma ‘’Beter Geregeld’’. In dit programma wordt alle regelgeving van het ministerie van Verkeer en Waterstaat tegen het licht gehouden om te bekijken of zaken slimmer, beter en eenvoudiger kunnen worden geregeld.

De vereenvoudiging van de bestaande regels gebeurt door drie wetten samen te voegen: de Binnenschepenwet, de Wet vaartijden en bemanningssterkte en de Wet vervoer binnenvaart. Ook de lagere regelgeving die onder de drie wetten valt, wordt gebundeld en beter met elkaar in overeenstemming gebracht. Hierdoor wordt zowel het toezicht op, als de uitvoering van deze regels verbeterd. Ook wordt met de wet de rechterlijke macht ontlast door de bestuurlijke boete in te voeren als belangrijkste instrument om te handhaven.

Een ander voordeel van de Binnenvaartwet is dat de regelgeving hiermee zoveel mogelijk op één lijn gebracht wordt met de regels die zijn vastgesteld door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). De CCR is een internationale verdragsorganisatie die ervoor zorgt dat de regelgeving voor de Rijnvaart tussen Nederland, België, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland op elkaar afgestemd is. Om te voorkomen dat op andere Nederlandse binnenwateren afwijkende regels gelden, wordt de regelgeving hier waar mogelijk op aangepast.

De Binnenvaartwet en de daarbij behorende lagere regelgeving treden naar verwachting op 30 december 2008 in werking.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat