Scheepswrak Jacob gelicht

Den Haag – Het negentiende eeuwse scheepswrak de Jacob is door Rijkswaterstaat uit de rivier Dortse Kil gelicht. Dit scheepswrak is in mei 2006 ontdekt bij baggerwerkzaamheden. In verband met een veilige en vlotte scheepvaart van en naar de Moerdijk, is het wrak nu verwijderd.

Uit onderzoek blijkt dat het om een wrak met hoge archeologische waarde gaat. Het gaat om een zogenoemde hektjalk, een Zuid-Hollands luxe vrachtschip dat in de tweede helft van de negentiende eeuw is vergaan.

Besloten is om het achterste deel van het schip te lichten. Dit deel was dieper weggezakt in de bagger dan het voorste deel van het schip. Zodoende is dit goed bewaard gebleven en niet aangetast door de baggerwerkzaamheden. De scheepsresten worden bestudeerd en het fraaie object kan voor een breed publiek tentoongesteld worden samen met de vondsten uit het wrak. Met deze gegevens is het mogelijk om in een later stadium aanvullende gegevens in de archieven op te speuren.

Het gaat om een scheepsdeel van circa zes meter: de roef en een deel van het ruim worden afgezaagd en gelicht. Een kraanschip licht het wrak en zet het tijdelijk op een ponton. Daarna gaat het wrak naar de haven van Rijkswaterstaat in Dordrecht. Het schip wordt vervolgens in een berg zand gezet, zodat het stabiel blijft. Door natspuiten en een constante temperatuur worden de ideale omstandigheden gecreëerd voor het behoud van het wrak. Over ongeveer zes maanden is er meer duidelijkheid over de toekomst van het schip.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat