Euro 5 norm voor schonere motorvoertuigen

Brussel, Belgie – Luchtvervuiling moet worden aangepakt bij de bron. Het Parlement is voorstander van de invoering van Euro 5 normen voor schonere auto’s en legt zelfs al data vast voor de invoering van de nog strengere Euro 6 normen.

Het EP wil dat de Euro 5 norm voor schonere voertuigen vanaf 1 september 2009 van kracht wordt voor personenauto’s (de zogenaamde categorie M1 voertuigen). Voor voertuigen met een maximum massa van meer dan 2500 kilo die bestemd zijn voor specifieke sociale doeleinden (zoals gehandicaptenvervoer) of wagens die zeven mensen of meer vervoeren, alsmede voor lichte bedrijfsauto’s (categorie N1), moet Euro 5 een jaar later van kracht worden. SUV’s blijven tot 2012 buiten de regeling.

Na afloop van overgangsperioden die eindigen op respectievelijk 1 januari 2011 en 1 januari 2012, moeten de lidstaten weigeren typegoedkeuringen af te geven voor nieuwe voertuigen die niet voldoen aan de regels met betrekking tot emissies of brandstofgebruik.

Het Parlement wil verder gaan dan de Commissie en nu reeds ingangsdata vastleggen voor Euro 6 normen: 1 september 2014 voor personenauto’s en 1 september 2015 voor lichte bedrijfswagens. Overgangstijden moeten lopen tot 1 september 2015 en 1 september 2016.

Voorts bepaalt het EP dat de lidstaten verdergaande maatregelen dan die in de verordening zijn vastgelegd mogen nemen, om de grenswaarden inzake luchtkwaliteit te bereiken. Het gaat dan om belastingmaatregelen die het gebruik van schonere wagens stimuleren.

Het Parlement bepaalt verder nog dat voertuigfabrikanten informatie met betrekking tot reparatie en onderhoud beschikbaar moeten stellen. Zij mogen daarbij niet discrimineren ten opzichte van erkende dealers en reparatiebedrijven.

Onder de euro 5 norm wordt het plafond voor de uitstoot van stikstofoxiden gesteld op 60 mg/km voor benzinemotoren en op 180 mg/km voor dieselmotoren. Onder de euro-6 norm worden deze plafonds gesteld op respectievelijk 60 en 80 mg/km.

Procedure: Medebeslissing, eerste lezing / Debat: 12 december 2006 / Stemming: 13 december 2006 / Verslag aangenomen

Nadere informatie:Matthias GROOTE (PES, DE)

Further information:Type approval of motor vehicles with respect to emissions and access to vehicle repair information

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europees Parlement