Rotterdamse haven pikt groei weer op

Rotterdam – Over de eerste negen maanden van dit jaar vertoont de overslag in de Rotterdamse haven weer groei. Er werd 281 miljoen ton goederen behandeld, anderhalf procent méér dan in de vergelijkbare periode van 2005. Hierdoor komt de prognose van 2% voor dit jaar weer in zicht. Relatieve uitschieters waren de behandeling van overig nat massagoed , meest basischemicaliën, met +17% en van agribulk met –15%. De overslag van containers herstelde zich van de zwakke lenteperiode. In september 2006 werd een recordoverslag van 840.000 TEU geboekt en lag de groei weer op het streefniveau van 8%.

Tot en met het derde kwartaal sprong vooral de overslag van overig nat massagoed vooruit: met ruim 3 miljoen ton (+17%), tot 23.4 miljoen ton. De trend naar ‘groener en gezonder’ stuwt de overslag van (grondstoffen voor) biobrandstoffen en niet-geconcentreerde vruchtensappen. De sterke groei van de behandeling van minerale olieproducten, zwakte in het derde kwartaal iets af tot ruim 7%. Over de periode januari tot en met september behandelden de terminals dik 22 miljoen ton. Overschotten en tekorten in het Midden-Oosten, Europa en de Verenigde Staten, zorgen voor een continue vraag naar transport, tussenopslag en bewerking (in het bijzonder ‘blending’). De import van ruwe olie trok in het derde kwartaal juist weer wat aan en er resteert nu nog een licht verlies (-1%).

De overslag van droog massagoed verkeert in mineur met een teruggang van 3 miljoen ton (-4%) tot 56 miljoen ton. De overslag van agribulk (-1,2 miljoen ton) en ertsen (-5% tot 29 miljoen ton) liep terug door het tijdelijk dan wel structureel wegvallen van grote afnemers. (Hoogovensluiting en –onderhoud, overschakeling op grondstoffen van dichterbij etc.). Het laden en lossen van kolen en overig droog massagoed bleef constant op respectievelijk 20 en 9 miljoen ton.

De behandeling van containers nam toe van 68 miljoen ton in 2005, tot 70 miljoen ton (+2.5%). In TEU (containereenheden van 20 voet) gerekend: 7,1 miljoen, een plus van 2.9%. Het kleine verschil tussen de groei in TEU’s en tonnen betekent dat er relatief weinig lege containers zijn overgeslagen. Dit kan wijzen op een kleinere disbalans in het goederenverkeer tussen het Verre Oosten en Noordwest-Europa c.q. op toename van de Nederlandse en Duitse (re-)export naar zowel Azië als Rusland.

Het roll-on / roll-off vervoer bleef vrijwel constant op 7,5 mln. ton. De ferrybedrijven meldden resultaten tussen positief en licht negatief. De start van de terminal van Norfolkline viel te laat in het kwartaal om wezenlijke invloed op de cijfers te hebben. De toename voor het overig stukgoed blijft met 10% groei in het 3e kwartaal op koers voor een jaaroverslag van tegen de 10 miljoen ton.

Overslagcijfers Rotterdam eerste negen maanden 2005 en 2006

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam