Binnenvaartlanden eens over modernisering regels

Den Haag – Tijdens de ministersconferentie in Bazel (Zwitserland) hebben de lidstaten van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) afgesproken dat:

  • de CCR nauwer gaat samenwerken met de Europese Commissie, de Donaucommissie en Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties;
  • de regelgeving voor de binnenvaart gemoderniseerd wordt;
  • en dat er op milieugebied maatregelen moeten worden genomen om de voorsprong die de binnenvaart op het wegvervoer heeft, te behouden.
  • De CCR is een internationale organisatie die regels voor de binnenvaart op de Rijn vaststelt.

Samenwerken
Alleen samen kan een sterke Europese binnenvaartsector gecreëerd worden en daarom is het van belang dat de CCR samenwerkt met andere internationale organisaties. Waarbij de nadruk meer moet komen te liggen op resultaten boeken.

Modernisering regelgeving
De huidige regelgeving is erg gedetailleerd en een moderne binnenvaart vraagt om moderne regels die bestand zijn tegen de tand des tijds. Tevens moeten die voldoen aan de eisen die de samenleving stelt op het gebied van veiligheid, milieu, sociale omstandigheden en security.

Milieu
Om de voorsprong op milieugebied te behouden zijn in de binnenvaartsector maatregelen nodig. Het zwavelgehalte van de brandstof moet binnen een redelijke termijn naar hetzelfde niveau als die van het wegvervoer. Dat is belangrijk voor vermindering van de fijn stof uitstoot en om roetfilters te introduceren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat