Per 1 mei 2006 einde inschrijvingsplicht eigen vervoer

Den Haag – Per 1 mei 2006 eindigt de inschrijvingsplicht voor het eigen vervoer over de weg. Dit staat in een brief van minister Peijs, mede namens de minister van Justitie, die op 20 april 2006 aan de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

Nu moeten alle bedrijven die met vrachtauto’s eigen goederen vervoeren (“de eigen vervoerders”) zich laten inschrijven. In totaal gaat het om circa 60.000 ondernemingen. De inschrijvingsplicht is in het verleden in het leven geroepen ter bevordering van het onderscheid tussen het eigen vervoer en het (vergunningplichtige) beroepsgoederenvervoer over de weg.

Redenen om de inschrijvingsplicht af te schaffen zijn:

  • Niet méér regels voor het Nederlands bedrijfsleven in de nieuwe wet opnemen dan Europees voorgeschreven wordt.
  • Inschrijving eigen vervoer is niet Europees voorgeschreven en is in veel EU landen niet verplicht.
  • Inschrijving eigen vervoer heeft geen betekenis meer op het gebied van de marktordening.
  • Gegevensinwinning eigen vervoer is ook mogelijk zonder inschrijvingsplicht.
  • Beperking administratieve lasten.
  • Uit onderzoek blijkt dat inschrijvingsplicht geen functie heeft bij handhaving.

Met beëindiging van de inschrijvingsplicht wordt voor het eigen vervoer een besparing op administratieve lasten van € 2,2 miljoen per jaar gerealiseerd.

Op dit moment wordt gewerkt aan een wetsvoorstel dat de huidige Wet goederenvervoer over de weg (Wgw) gaat vervangen en waarin de inschrijvingsplicht wordt opgeheven. Aangezien de inwerkingtreding hiervan vermoedelijk pas medio 2007 zal zijn, wordt vooruitlopend hierop vanaf 1 mei 2006 een gedoogbeleid van kracht. Dat betekent in feite dat hiermee de inschrijvingsplicht na 1 mei 2006 voor het eigen vervoer is beëindigd.

U vindt de kamerbrief br.5842 ‘beeindiging verplichting inschrijving eigen vervoer‘ op de website van V&W

U kunt ook kijken op de site van de Stichting Inschrijving Eigen Vervoer www.siev.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat