Europese subsidie voor Waterslag

Tilburg – Aan het project Waterslag (ECSWA) werd recent een Europese subsidie toegekend van zo’n € 500.000 in het kader van het Interregprogramma IIIB. Dit geld zal worden besteed aan het uitvoeren van een marktstudie, het bedenken van een slim logistiek binnenvaartconcept en het ontwikkelen van een koppelverband waarvan de duwbak uitgerust is met een boegschroef om autonoom door de sluizen te kunnen varen. De doelstelling is tweevoudig: enerzijds de bestaande capaciteit op kleine waterwegen beter benutten en anderzijds een modal shift naar de binnenvaart tot stand brengen. Het project zal worden uitgewerkt via een samenwerking tussen het Zuid-Nederlandse Incodelta, de twee Vlaamse waterwegbeheerders, en een aantal privé-partners uit België en Nederland.

Het aantal kleine binnenvaartschepen neemt langzaam af, waardoor de scheepvaartfunctie op een aantal kleine waterwegen vermindert. Het project Waterslag wil deze trend keren. Door het gebruik van een duwbak die voldoet aan de nodige technische eisen, kan een binnenvaartschip twee keer zoveel lading meenemen, inclusief containers. Vervoer over water wordt zo interessanter voor transportbedrijven en verladers.

Besteding subsidie
Met het subsidiegeld worden één tot twee bestaande duwbakken uitgerust met een boegschroef en automatische kabelhaspels zodat de bak veilig en met zo min mogelijk handelingen kan worden verplaatst en individueel kan worden geschut. Na de ombouw gaan de Waterslagpartners proefvaarten houden om aan te tonen dat het concept marktrijp is. Voordat het zover is, wordt er een uitgebreid marktonderzoek gedaan naar nieuwe ladingpotenties langs de waterwegen in Zuid-Nederland en België. Er zal eveneens een innovatief logistiek concept uitgedokterd worden. Dit is erop gericht om zoveel mogelijk schaalvoordelen te verkrijgen zodat de transportkosten van het koppelverband zo laag mogelijk kunnen worden gehouden en dus zeer aantrekkelijk zijn voor verladende partijen. In juni 2008 zou het Waterslagproject moeten zijn afgerond.

Internationale spin-off
Samenwerking tussen Nederland en België kan leiden tot uniforme maatgeving en optuiging van de duwbakken. Internationale uitwisselbaarheid is belangrijk bij verdere opschaling van het gebruik van duwbakken. De te ontwikkelen duwbak kan daarmee de Europese standaard worden voor moderne vaartuigen voor de kleinere bevaarbare waterwegen. Naast Nederland en België kunnen ook Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland profiteren van het project Waterslag.

Partijen aan boord
De volgende partijen hebben de Europese subsidieaanvraag voor dit project ingediend bij het Interregprogramma IIIB: Incodelta Zuid-Nederland, Waterwegen en Zeekanaal NV (B), NV De Scheepvaart (B) en MCA (Multimodaal Coördinatie en Adviescentrum (NL)). Daarnaast is een aantal logistieke ondernemingen bij het project betrokken; met name Maxx-Thiébaut n.v. (B), Pro-Log b.v. (NL), Barge Terminal Tilburg b.v. (NL), en Mercurius Scheepvaart b.v. (NL). Buck Consultants International is projectcoördinator.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Incodelta Zuid-Nederland