8 ton voor laad- en loskade op Venlo Trade Port

Maastricht – Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg dragen € 800.000,– bij aan de realisatie van de verlenging van de openbare laad- en loskade met roll on / roll off voorzieningen op Venlo Trade Port.

Door de verlenging ontstaat de mogelijkheid om meerdere schepen tegelijk te laden of te lossen. De roll on / roll off voorzieningen maakt het mogelijk om bijvoorbeeld vrachtwagentrailers van de kade het schip op te rijden. Dit is een nieuw principe voor Venlo en vult daarmee de functie van de containerterminal uitstekend aan. Uit een marktverkenning voor roll on / roll off potenties in Venlo blijkt dat er een grote vraag is naar een dergelijke faciliteit op Venlo Trade Port. Vooral bedrijven met transport van zwaar materieel en bedrijven die hun producten via vrachtwagentrailers over grote afstand voeren kunnen direct gebruik maken van de roll on / roll off voorzieningen. De vernieuwde laad- en loskade krijgt een openbaar karakter waardoor de brede vraag van bedrijven op het bedrijventerrein in Venlo bediend kan worden. Dit is een uitdrukkelijke voorwaarde die de Provincie stelt in haar subsidietoekenning.

Voor Venlo is het belangrijk om, als logistiek en industrieel knooppunt, de nieuwe multimodale concepten, zoals roll on / roll off voorzieningen en palletvervoer, in de binnenvaart te faciliteren. Door te investeren in dergelijke infrastructuur versterkt Venlo haar positie en wordt zij voor logistieke bedrijven nog interessanter als vestigingsplaats.

Naast de Provincie Limburg participeert de gemeente Venlo met € 800.000,– in het project. Daarnaast ontvangt Venlo ook een CERES bijdrage van € 510.000,–. Daarmee komen de totale kosten op 2,1 miljoen euro. De vernieuwde laad- en loskade is in september 2006 klaar voor gebruik.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg