Kennisakkoord logisitiek gesloten

Zoetermeer – Het bedrijfsleven (vertegenwoordigd door EVO, KNV, TLN), de overheid (het ministerie van V&W, medeoptredend namens EZ en OC&W) en vijf hogescholen gaan samenwerken om meer studenten op te leiden tot logistici en om kennisuitwisseling tussen bedrijven en docenten te stimuleren. Daartoe sluiten zij op 1 november 2005 tijdens de innovatiedag van de Club van Maarssen, de door minister Peijs ingestelde denktank, een akkoord dat door een speciaal op te richten platform zal worden uitgevoerd.

Bedrijven met logistieke belangen ondervinden momenteel problemen met het opvullen van vacatures op HBO- en universitair niveau. Dit terwijl er juist een toenemende behoefte bestaat aan de instroom van hoger opgeleid personeel. In het belang van de Nederlandse economie zijn meer goede logistici nodig. Bedrijfsleven en onderwijsinstellingen gaan daarom studenten inzetten in bedrijven, de kennis over het bedrijfsleven bij docenten vergroten en toegepaste onderzoeksspecialisaties op logistiek gebied opzetten. Dit moet leiden tot aanwas van adequater opgeleide logistici en een beter gebruik van innovatieve logistieke kennis in de praktijk.

Er wordt een gezamenlijke databank met afstudeeropdrachten gemaakt. Daarnaast worden onderwerpen voor stages en afstudeeronderwerpen beter op de actuele vragen vanuit het bedrijfsleven afgestemd.

Docenten hebben op dit moment onvoldoende mogelijkheden om op de hoogte te blijven van de laatste logistieke ontwikkelingen en beschikken over beperkte contacten in het bedrijfsleven. Daarom worden onderlinge relaties verbeterd door docentstages bij bedrijven en gastcolleges door ondernemers op de hogescholen.

Ten slotte wordt de onderzoekstaak van hogescholen beter ingevuld doordat input van bedrijven leidt tot toegepaste onderzoeksspecialisaties, waarvan de resultaten direct kunnen worden gebruikt in de praktijk. Daarbij maakt het platform gebruik van bestaande financieringsinstrumenten van de ministeries van OC&W en EZ voor de stimulering van kennisuitwisseling tussen hogescholen en het midden- en kleinbedrijf.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO