Zeeland Seaports werft grote nieuwe klant

Terneuzen – De groepen Sea-invest en Zuidnatie slaan de handen in elkaar en openen in joint-venture een nieuwe terminal in de Scaldiahaven te Vlissingen. De aandeelhouders van beide bedrijven beslisten tot een aandelenverhouding van resp. 70 en 30%. De joint-venture zal een terrein van in totaal 53 hectare met een diepzeekade van 900 meter en een dwarskade van 250 meter gaan exploiteren voor diverse vormen van goederenoverslag. De diepzeekade wordt ingericht voor schepen met een maximale diepgang van 14 meter bij LLWS. Naar verwachting zullen op en rond deze terminal ongeveer 200 mensen werk vinden. Met de ondertekening van dit contract, waarvoor de onderhandelingen een aantal maanden geleden zijn gestart, wordt een ferme stap gezet in de autonome ontwikkeling van de Vlissingse haven. Zeeland Seaports is dan ook zeer verheugd over de keuze van beide partijen om hun krachten en expertise te bundelen en hun nieuwe activiteiten op de locatie Vlissingen te gaan ontwikkelen.

De groep Sea-invest, met hoofdzetel te Gent is internationaal actief op het gebied van maritieme goederenbehandeling en aanverwante logistieke dienstverlening. De groep Sea-invest opereert samen met haar dochterondernemingen als partner in de totale vervoersketen van op- en overslag tot het vervoeren, opslaan en distribueren van (neo)bulkproducten, temperatuur gecontroleerde lading, ro/ro en containers. De groep Sea Invest is momenteel actief in de drie voornaamste Belgische Zeehavens, Frankrijk, Duitsland en Zuid-Afrika.

De Groep Zuidnatie is actief in de haven van Antwerpen als maritieme goederenbehandelaar en als logistieke dienstverlener. Via haar dochterondernemingen verzorgt zij alle logistieke activiteiten voor diverse commodities, bulkgoederen, general cargo, ro-ro en containers.

De nieuw geplande terminal in Vlissingen zal zich voornamelijk richten op de afhandeling van general cargo, project cargo en containers. Daarnaast wordt ook voorzien in aanverwante diensten zoals stripping en stuffing van containers, het consolideren van goederen, sorteren, herstellen van containers en bijhorende activiteiten. De multi-purpose terminal zal in de toekomst inspelen op de bestaande trend in het intermodaal vervoer waarbij vlotte nautische toegankelijkheid gekoppeld wordt aan een kwaliteitsvolle dienstverlening rekening houdend met de commerciële en technische eisen van de klant en waarbij de aan- en afvoer van de goederen/containers zoveel als mogelijk op een milieuvriendelijke manier kan geschieden (short sea shipping, binnenvaart & spoor).

Zeeland Seaports ziet de komst van de nieuwe terminaloperator als een grote impuls voor de verdere autonome ontwikkeling van het Zeeuwse havengebied, zeker gezien de snelle groei in de mondiale goederenoverslag. Het Vlissingse havengebied heeft de afgelopen jaren een gestage groei doorgemaakt. De Scaldiahaven is daardoor nog een van de weinige grote direct aan diep water gelegen beschikbare gebieden voor logistieke bedrijvigheid. De voorgenomen ontwikkeling van de Westerschelde Container Terminal is een belangrijke reden om te kiezen voor een vestiging in het Zeeuwse havengebied. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de Zeeuwse havens beschikken over alle vervoersmodaliteiten (water, spoor en weg) en een gunstige positie innemen met betrekking tot de binnenvaart.

De missie van Zeeland Seaports is om de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in Zeeland te stimuleren. De impact van de nieuwe vestiging op de werkgelegenheid is aanzienlijk. In de directe sfeer is er sprake van een 80 tot 100-tal banen. Daarbij moet gedacht worden aan havenarbeid, administratieve taken en aanverwante logistieke activiteiten. Afhankelijk van de mate waarin ook behandeling van producten plaatsvindt, levert de investering naast directe arbeidsplaatsen ook indirecte werkgelegenheid op. Uit vergelijkingen voor soortgelijke terminals leiden tot een reële schatting dat naast de directe werkgelegenheid indirect nog eens ruim 100 banen kunnen worden gecreëerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zeeland Seaports