KNV: 6 Cent accijnsverlaging op diesel

Den Haag – Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) pleit bij premier Balkenende om het Europees toegestane minimumniveau voor brandstofaccijns te hanteren, met ingang van 1 januari 2005. Dit betekent een concrete verlaging met 6 cent per liter diesel.

De beroepsvervoerders – bussen, touringcars, taxi;s en goederenvervoerders – hebben meer dan welke bedrijfstak dan ook te lijden onder de gestegen brandstofprijzen. De voorgestelde bevriezing van de accijnzen per 1 januari 2006 neemt maar een heel klein deel van de pijn weg. Het is een maatregel die de Rijksoverheid niet meer dan 80 miljoen euro gaat kosten. Dit steekt schril af tegen de 1,5 miljard euro die de schatkist per jaar aan extra inkomsten binnenkrijgt, dankzij de stijging van de prijzen van onder meer aardgas.

In het beroepsvervoer zijn meer dan 200.000 mensen werkzaam. Die zijn allemaal afhankelijk van de economische prestaties in hun bedrijfstak. Over het algemeen kan gesteld worden dat de marges in het beroepsvervoer zeer smal zijn en dat de kostenstijgingen die zo omvangrijk zijn, vrijwel niet op te vangen zijn. Een demping van de kostenstijging zal de redding zijn voor veel banen in de vervoerssector.

KNV roept het Kabinet op om gebruik te maken van de mogelijkheid om met terugwerkende kracht per 1 januari 2005 de brandstoffenaccijns terug te brengen op het Europese minimumniveau dat ruim 6 cent per liter lager ligt dan nu in Nederland wordt gehanteerd. Hiermee wordt de werkgelegenheid in Nederland gediend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: KNV