Strijd tegen transportcriminaliteit

Rotterdam – Het Openbaar Ministerie (OM) en de koepelorganisaties van de transportbranche slaan de handen ineen om transportcriminaliteit aan te pakken. Belangrijke maatregel is de oprichting van het loket transportcriminaliteit. Per 1 augustus 2005 is bij het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) een vast aanspreekpunt ingericht voor de transportsector.

Het Openbaar Ministerie (OM) en de koepelorganisaties in de transportbranche, Transport en Logistiek Nederland (TLN), EVO en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) hebben een Convenant gesloten om de aanpak van de criminaliteit in de transportbranche beter op elkaar af te stemmen. De samenwerking heeft tot doel diverse vormen van criminaliteit in deze branche, zoals de diefstal van voertuigen en lading, terug te dringen.

Gedeelde verantwoordelijkheid
De aanpak van deze vorm van criminaliteit vindt plaats door intensivering van zowel de preventie door de branche als de repressie door de opsporingsinstanties. Het loket transportcriminaliteit ondersteunt de transportbranche in de strijd tegen diverse vormen van criminaliteit. Het loket is de opsporingsinstanties behulpzaam bij het verbeteren van haar informatiepositie en bij het opstellen van een criminaliteitsanalyse ten aanzien van deze branche.

Informatie-uitwisseling
Met het loket transportcriminaliteit wordt het mogelijk om onderling informatie uit te wisselen en betrokken transportondernemers sneller over lopende en afgeronde strafzaken te informeren. Doordat het loket alle incidenten en aangiften op dit gebied in kaart brengt, ontstaat bruikbare informatie voor opsporingsinstanties.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Openbaar Ministerie Landelijk Parket