Studenten ingeschakeld bij terugdringen transport

Den Haag – ‘Gouden greep voor slimme student’ Met deze woorden schrijft het projectteam Transportbesparing van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een wedstrijd uit voor studenten in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Het slimste idee dat bij uitvoering leidt tot minder behoefte aan transport, wordt beloond.

De ingezonden ideeën kunnen bijvoorbeeld gaan over vernieuwingen aan een product, de verpakking of de manier van produceren, of over transportbesparingen bij vervoer, logistiek en distributie. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen op resultaat, toepasbaarheid en originaliteit. Ideeën kunnen tot uiterlijk 22 april 2005 worden ingezonden. Tijdens de Dag van de Transportbesparing op 19 mei 2005 maakt minister Karla Peijs de prijswinnaar bekend.

Het project Transportbesparing ondersteunt ondernemers en overheden bij het ontwikkelen en in praktijk brengen van bedrijfsvernieuwingen die nieuwe marktkansen of kostenbesparingen combineren met minder behoefte aan goederenvervoer. Transportbesparing is een project van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met EVO (vereniging van en voor verladers ontvangers en eigen vervoerders), VNO-NCW, de stichting Natuur en Milieu en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken.

Kijk voor meer informatie op de site van transportbesparing.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Studenten ingeschakeld bij terugdringen transport | Infrasite

Studenten ingeschakeld bij terugdringen transport

Den Haag – ‘Gouden greep voor slimme student’ Met deze woorden schrijft het projectteam Transportbesparing van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een wedstrijd uit voor studenten in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Het slimste idee dat bij uitvoering leidt tot minder behoefte aan transport, wordt beloond.

De ingezonden ideeën kunnen bijvoorbeeld gaan over vernieuwingen aan een product, de verpakking of de manier van produceren, of over transportbesparingen bij vervoer, logistiek en distributie. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen op resultaat, toepasbaarheid en originaliteit. Ideeën kunnen tot uiterlijk 22 april 2005 worden ingezonden. Tijdens de Dag van de Transportbesparing op 19 mei 2005 maakt minister Karla Peijs de prijswinnaar bekend.

Het project Transportbesparing ondersteunt ondernemers en overheden bij het ontwikkelen en in praktijk brengen van bedrijfsvernieuwingen die nieuwe marktkansen of kostenbesparingen combineren met minder behoefte aan goederenvervoer. Transportbesparing is een project van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met EVO (vereniging van en voor verladers ontvangers en eigen vervoerders), VNO-NCW, de stichting Natuur en Milieu en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken.

Kijk voor meer informatie op de site van transportbesparing.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat