Emissie-eisen voor scheepsmotoren en locomotieven

Den Haag – Vanaf juni 2005 worden er stapsgewijs nieuwe Europese eisen gesteld aan de uitlaatgassen van scheepsmotoren en locomotieven. Ook worden de emissie-eisen van mobiele machines, zoals bulldozers trekkers en graafmachines, stapsgewijs aangescherpt. Dit heeft de ministerraad, op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, besloten.

Scheepsmotoren, locomotieven en mobiele machines zijn relatief grote vervuilers. Terwijl het wegtransport de afgelopen jaren schoner is geworden door emissie-eisen, bleven de scheepvaart en de spoorwegen achter. Uitlaatgassen zijn schadelijk voor milieu en gezondheid. De luchtvervuilende stoffen en roetdeeltjes veroorzaken onder andere ademhalingsklachten, schade aan natuur en schade aan gebouwen en materialen.

De (nieuwe en aangescherpte) eisen zijn tot stand gekomen in overleg met met name de Verenigde Staten. Dat heeft als voordeel dat producenten van motoren voor schepen en treinen, die doorgaans voor de hele wereldmarkt produceren, voor Europa geen andere versie hoeven te ontwerpen dan voor de rest van de wereld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Emissie-eisen voor scheepsmotoren en locomotieven | Infrasite

Emissie-eisen voor scheepsmotoren en locomotieven

Den Haag – Vanaf juni 2005 worden er stapsgewijs nieuwe Europese eisen gesteld aan de uitlaatgassen van scheepsmotoren en locomotieven. Ook worden de emissie-eisen van mobiele machines, zoals bulldozers trekkers en graafmachines, stapsgewijs aangescherpt. Dit heeft de ministerraad, op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, besloten.

Scheepsmotoren, locomotieven en mobiele machines zijn relatief grote vervuilers. Terwijl het wegtransport de afgelopen jaren schoner is geworden door emissie-eisen, bleven de scheepvaart en de spoorwegen achter. Uitlaatgassen zijn schadelijk voor milieu en gezondheid. De luchtvervuilende stoffen en roetdeeltjes veroorzaken onder andere ademhalingsklachten, schade aan natuur en schade aan gebouwen en materialen.

De (nieuwe en aangescherpte) eisen zijn tot stand gekomen in overleg met met name de Verenigde Staten. Dat heeft als voordeel dat producenten van motoren voor schepen en treinen, die doorgaans voor de hele wereldmarkt produceren, voor Europa geen andere versie hoeven te ontwerpen dan voor de rest van de wereld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM