Roc’s en bouwbranche starten eigen leermiddelenbedrijf

Vanaf 1 juli 2016 beschikt de bedrijfstak bouw en infra samen met het mbo-veld over een nieuw, zelfstandig bedrijf voor de productie van leermiddelen en examens. Na een jaar van voorbereidende gesprekken is de eerste formele stap op weg naar oprichting van dit bedrijf gezet met het passeren van de statuten op dinsdag 3 november 2015.

Van oudsher ontwikkelden Fundeon en haar voorgangers de leermiddelen en examens voor de bouwopleidingen. Fundeon wordt per 1 juli 2016 opgeheven, maar alle partijen waren het erover eens dat daarmee geen einde mag komen aan een lange geschiedenis van kwalitatief hoogwaardige onderwijsproducten voor de vakopleiding in de bouw en infra. Dat heeft geresulteerd in een nieuw samenwerkingsinitiatief tussen bedrijfstak en onderwijsveld, dat in Nederland vooralsnog enig in zijn soort is.

Voor de roc’s en leerlingen die de producten afnemen, verandert er zo min mogelijk. Het volledige, bestaande portfolio van Fundeon komt in het bezit van het nieuwe leermiddelenbedrijf en wordt daar onderhouden en geactualiseerd, waarmee een vliegende start zeker is. Wanneer nieuw materiaal moet worden ontwikkeld, kunnen de vertegenwoordigers van het onderwijsveld en de bedrijfstak in de Raad van Toezicht daartoe opdracht geven en middelen beschikbaar stellen.

Door middel van samenwerkingsovereenkomsten, af te sluiten met elk afzonderlijk roc, verzekert de school zich van een integraal pakket van lesmethodes, leermiddelen, examens en begeleidingsinstrumenten. De leermiddelen, examens en begeleidingsinstrumenten bestaan uit een afgewogen mix van digitale en papieren producties. Leerlingen kunnen de boeken die zij zelf moeten aanschaffen, digitaal bestellen via de webshop.

Kwaliteitscontrole op de uitvoering van praktijktoetsen in bedrijven maakt deel uit van het arrangement. Het voordeel daarvan is dat de school, die immers wettelijk verantwoordelijk is voor de examinering, zich verzekerd weet van de goedkeuring van de Onderwijsinspectie. Tevens krijgt de school desgewenst advies en ondersteuning bij de toepassing van lesmethodes, leermiddelen en de samenstelling van theorietoetsen.

Directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie wordt Erik Meijering. Meijering (52) is sinds 1993 verbonden aan Fundeon en leidt vanaf 2002 de afdeling Ontwikkeling. De organisatie gaat uit ongeveer 25 medewerkers bestaan. In het eerste kwartaal van 2016 wordt meer bekend over de naam van de nieuwe organisatie, de website en zaken als de huisvesting.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Fundeon