Reactie Grontmij op ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Grontmij vindt het voorstel, zoals minister Schultz presenteert in de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, om het wegennet toekomstvast (‘gereed’) te maken een effectief maar ook noodzakelijk plan. Een integrale aanpak voor de lange termijn is volgens Grontmij verantwoorder en duurzamer dan ad-hoc oplossingen voor de korte termijn. Je kunt immers beter in één keer twee rijstroken aanleggen, dan twee keer één!

Met de aanvullende grote investeringen in het treinverkeer en het flankerend beleid (werktijden, nieuwe werken, etc.) moet dit voorstel daadwerkelijk voldoende zijn voor de verre toekomst. De voorgestelde aanpak – in Randstad overal 2×4 en in rest van Nederland 2×3 – is volgens Grontmij een goede basisgedachte. Echter, beveelt Grontmij daarnaast aan goed aandacht te geven aan de vormgeving van knooppunten, omdat juist bij de discontinuïteiten in het wegennet vaak files ontstaan die vervolgens ook terugslaan naar andere wegen. Een juiste vormgeving hiervan kan dit voorkomen. Het streven moet een netwerkaanpak zijn, waarbij in principe alle wegen, knooppunten en aansluitingen op elkaar afgestemd zijn. Er zijn diverse tools voorhanden om dit inhoudelijk effectief uit te voeren.

Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat alle wegbeheerders (Rijk, provincie of gemeente) intensief gaan samenwerken aan een integrale regionale aanpak. Naast de Rijkswegen vervullen andere wegen namelijk ook een belangrijke functie in het regionale netwerk. Grontmij adviseert minister Schultz om alle wegbeheerders te motiveren en op één lijn te krijgen, zodat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Sweco Nederland