Boeren vrijgesteld van onnodige graafmeldingen

Agrariërs hoeven graafwerkzaamheden op hun eigen land tot een diepte van een halve meter niet meer te melden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ingestemd met een daartoe strekkende wijziging van de Wet informatie uitwisseling ondergrondse netten (WION).

De WION werd in 2008 ingevoerd om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen door mensen of bedrijven die niet goed op de hoogte zijn van de ligging. Daarom moesten tot nu toe alle werkzaamheden worden aangemeld bij het Kadaster, dat wel over deze gegevens beschikt. Voor agrariërs betekende de nieuwe wet extra administratieve rompslomp terwijl er op hun land tot op een halve meter diepte zelden leidingen of kabels lopen. Omdat het bewerken van hun grond een dagelijkse bezigheid is, kennen ze de situatie bovendien goed. De verplichting om bij graafwerkzaamheden zorgvuldigheid te betrachten, blijft in de wet bestaan.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Tot de inwerkingtreding van de wet worden graafwerkzaamheden tot een diepte van een halve meter gedoogd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Algemene Zaken