Cofely Smart Grid Solutions investeert in energienetwerken

Met de oprichting van Cofely Smart Grid Solutions positioneert Cofely – ver vooruit in duurzame technologie – zich als leidende partij in de markt voor duurzame energieontwikkeling. Smart Grids zijn energienetwerken waaraan IT-systemen zijn toegevoegd voor het meten van energiestromen en het aansturen en regelen van de consumptie en productie van energie. Deze intelligente netwerken vormen het energietransportsysteem van de toekomst en maken het mogelijk vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. Met de oprichting van Cofely Smart Grid Solutions anticipeert Cofely op deze nieuwe trend in de energiemarkt met als belangrijkste ambitie een efficiënter, milieuvriendelijker en goedkoper energienet te creëren.

“Smart grids hebben de toekomst. Energie vervult een primaire levensbehoefte en de energievraag zal in de komende jaren fors stijgen. Het is noodzaak om goed met schaarste aan brandstoffen om te gaan. Mede door deze schaarste en de klimaatproblematiek neemt het belang van duurzame energie steeds verder toe. De zeer kansrijke markt voor duurzame energieoplossingen biedt hiervoor talrijke mogelijkheden”, vertelt Wouter Persoon, directeur van Cofely Smart Grid Solutions. “In de toekomst zien we een grote hoeveelheid smart grids die elk afzonderlijk functioneren als een systeem dat zichzelf van energie voorziet. Cofely loopt ver vooruit bij deze nieuwe technologie en heeft alle expertise in huis om smart grids te ontwerpen, aan te leggen, te onderhouden en te beheren. We hebben specialisten voor elke fase van het traject: van advies en ontwerp tot realisatie en meerjarig onderhoud. Met de oprichting van Cofely Smart Grid Solutions positioneert Cofely zich als leidende partij in de markt voor duurzame energieontwikkeling. Zo maken we serieus werk van smart grids en leveren we een essentiële bijdrage aan duurzaamheid en een efficiënter energieverbruik. Met Smart Grids voegen we een extra expertise toe aan onze diepgaande kennis in duurzame technologie, energie efficiency en de toepassing van geïntegreerde IT systemen.”

Bouwstenen voor slimmer energieverbruik

Smart grids hebben grote voordelen: zowel voor producenten en leveranciers als voor netbeheerders en afnemers. Door het gebruik van nieuwe technologieën hebben leveranciers helder inzicht in het verbruik van afnemers. Netbeheerders hebben een beter beeld van beschikbaarheid en de kwaliteit van het netwerk, waardoor zij eventuele problemen eerder en sneller kunnen opsporen. Bovendien zorgt het intelligente netwerk ervoor dat de belasting van het net beter wordt verspreid. De consument krijgt meer inzicht in zijn verbruik en zeggenschap over zijn eigen energiebehoefte. Zo kunnen gebruikers een smart grid inzetten om energie te gebruiken op het moment dat dit ruim voorradig en dus goedkoper is. Daarnaast kunnen zij hun lokaal opgewekte energie – uit bijvoorbeeld zon, wind en micro-warmtekrachtkoppeling – voor een goede prijs aan het netwerk verkopen. Verder is het mogelijk meerdere bedrijven in een smart grid onder te brengen. Zij kunnen elkaars pieken en dalen in de energievraag opvangen en gebruik maken van gezamenlijk opgebouwde buffers. De afhankelijkheid van de energievoorziening uit het openbare net neemt af evenals de kosten voor energieafname.

Samenwerkingsverbanden

Cofely is ondertussen aangesloten bij verschillende primaire samenwerkingsverbanden waarin ze actief deelneemt in verschillende pilots voor de inrichting van toekomstige energievoorzieningen door bijvoorbeeld toepassing van smart grids.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ENGIE Services Nederland NV (Cofely Nederland)

Cofely Smart Grid Solutions investeert in energienetwerken | Infrasite

Cofely Smart Grid Solutions investeert in energienetwerken

Met de oprichting van Cofely Smart Grid Solutions positioneert Cofely – ver vooruit in duurzame technologie – zich als leidende partij in de markt voor duurzame energieontwikkeling. Smart Grids zijn energienetwerken waaraan IT-systemen zijn toegevoegd voor het meten van energiestromen en het aansturen en regelen van de consumptie en productie van energie. Deze intelligente netwerken vormen het energietransportsysteem van de toekomst en maken het mogelijk vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. Met de oprichting van Cofely Smart Grid Solutions anticipeert Cofely op deze nieuwe trend in de energiemarkt met als belangrijkste ambitie een efficiënter, milieuvriendelijker en goedkoper energienet te creëren.

“Smart grids hebben de toekomst. Energie vervult een primaire levensbehoefte en de energievraag zal in de komende jaren fors stijgen. Het is noodzaak om goed met schaarste aan brandstoffen om te gaan. Mede door deze schaarste en de klimaatproblematiek neemt het belang van duurzame energie steeds verder toe. De zeer kansrijke markt voor duurzame energieoplossingen biedt hiervoor talrijke mogelijkheden”, vertelt Wouter Persoon, directeur van Cofely Smart Grid Solutions. “In de toekomst zien we een grote hoeveelheid smart grids die elk afzonderlijk functioneren als een systeem dat zichzelf van energie voorziet. Cofely loopt ver vooruit bij deze nieuwe technologie en heeft alle expertise in huis om smart grids te ontwerpen, aan te leggen, te onderhouden en te beheren. We hebben specialisten voor elke fase van het traject: van advies en ontwerp tot realisatie en meerjarig onderhoud. Met de oprichting van Cofely Smart Grid Solutions positioneert Cofely zich als leidende partij in de markt voor duurzame energieontwikkeling. Zo maken we serieus werk van smart grids en leveren we een essentiële bijdrage aan duurzaamheid en een efficiënter energieverbruik. Met Smart Grids voegen we een extra expertise toe aan onze diepgaande kennis in duurzame technologie, energie efficiency en de toepassing van geïntegreerde IT systemen.”

Bouwstenen voor slimmer energieverbruik

Smart grids hebben grote voordelen: zowel voor producenten en leveranciers als voor netbeheerders en afnemers. Door het gebruik van nieuwe technologieën hebben leveranciers helder inzicht in het verbruik van afnemers. Netbeheerders hebben een beter beeld van beschikbaarheid en de kwaliteit van het netwerk, waardoor zij eventuele problemen eerder en sneller kunnen opsporen. Bovendien zorgt het intelligente netwerk ervoor dat de belasting van het net beter wordt verspreid. De consument krijgt meer inzicht in zijn verbruik en zeggenschap over zijn eigen energiebehoefte. Zo kunnen gebruikers een smart grid inzetten om energie te gebruiken op het moment dat dit ruim voorradig en dus goedkoper is. Daarnaast kunnen zij hun lokaal opgewekte energie – uit bijvoorbeeld zon, wind en micro-warmtekrachtkoppeling – voor een goede prijs aan het netwerk verkopen. Verder is het mogelijk meerdere bedrijven in een smart grid onder te brengen. Zij kunnen elkaars pieken en dalen in de energievraag opvangen en gebruik maken van gezamenlijk opgebouwde buffers. De afhankelijkheid van de energievoorziening uit het openbare net neemt af evenals de kosten voor energieafname.

Samenwerkingsverbanden

Cofely is ondertussen aangesloten bij verschillende primaire samenwerkingsverbanden waarin ze actief deelneemt in verschillende pilots voor de inrichting van toekomstige energievoorzieningen door bijvoorbeeld toepassing van smart grids.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ENGIE Services Nederland NV (Cofely Nederland)