Atsma bezoekt Topteam Water

sector waterinnovatie en watertechnologie versterken en uitbouwen

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft maandag 21 maart 2011 kennis gemaakt met de leden van het Topteam Water. Het Topteam Water is één van de negen teams die de door het kabinet ingestelde topgebieden op de kaart gaan zetten. Atsma: “Nederland wordt internationaal gezien als voorloper op het gebied van waterinnovatie en watertechnologie. Dit Topteam zet zich in om dit te versterken en verder uit te bouwen. Zodat we ons blijven onderscheiden op het gebied van water en onze expertise kunnen delen met de wereld.”

Topteam Water
De ontmoeting vond plaats bij het bedrijf Priva (gespecialiseerd in waterhergebruik en waterbesparing) wiens algemeen directeur Meiny Prins, als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, deelneemt in het Topteam. Verder bestaat het Topteam uit: Annemieke Nijhof, directeur-generaal Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Nick van de Giesen Hoogleraar Waterbeheer aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. Het Topteam Water wordt geleid door Koos van Oord, voormalig Deltacommissielid en lid van de Raad van Commissarissen van Van Oord, specialist in bagger- en waterbouwkundige projecten.

Onderwerpen waar het Team zich op richt zijn ondermeer: watertechnologie (waaronder winnen, zuiveren en distrubueren van drink- en industriewater en verzamelen en verwerken van afvalwater), deltatechnologie (waaronder de bescherming tegen water en de waterkwaliteit en – kwantiteit in rivieren en open water), en delen van maritieme technologie (waaronder haveninfrastructuur en scheepsbouw).

Negen Topteams
In het totaal heeft het kabinet negen topteams aan de slag gezet om cruciale sectoren van de economie gericht te versterken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en internationalisering. Het gaat om sectoren waar Nederland door zijn ligging en geschiedenis sterk in is: water, agrofood, tuinbouw, hightech, life sciences, chemie, energie, logistiek en creatieve industrie. Met het werken met topsectoren wil het kabinet voortbouwen op de sterktes van het Nederlandse bedrijfsleven en zodoende bijdragen aan een welvarende, duurzame samenleving. De ambitie is om tot de top vijf van kenniseconomieën te behoren en Nederlandse onderzoekinstellingen aantrekkelijker te maken voor wetenschappers en bedrijven uit binnen- en buitenland.

Elke topsector wordt vertegenwoordigd door een topteam dat bestaat uit een boegbeeld uit de sector, een vertegenwoordiger uit de wetenschap, een topambtenaar, en een innovatieve ondernemer uit het MKB. Deze topteams brengen uiterlijk in juni advies uit aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In dit advies staan de ambities en speerpunten van de sector. Ook presenteren zij hun sectoragenda en een plan van aanpak.

De overheid maaktcirca 1,5 miljard euro vrij op de begroting voor de topsectoren. Bij de verdeling van dit bedrag wordt rekening gehouden met de adviezen van de ondernemers en onderzoekers uit de topsectoren.