Nieuwe ECORYS leerstoel Sustainability and Climate Change aan RSM

Professor Gail Whiteman bekleedt nieuwe ECORYS leerstoel Sustainability and Climate Change (duurzaamheid en klimaatverandering) aan RSM

De bekende klimaateconome Gail Whiteman, gespecialiseerd in management binnen duurzaamheid en klimaatbeheer, is benoemd als houder van de nieuwe buitengewone leerstoel Sustainability and Climate Change (duurzaamheid en klimaatverandering) aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. De nieuwe leerstoel wordt gesponsord door ECORYS Nederland en valt onder de afdeling Business-Society Management van RSM. Hierin vormen sociale en milieukundige vraagstukken in het bedrijfsleven de kern van het onderzoek en onderwijs.

“De veranderingen in ons klimaat vormen de grootste uitdaging waarmee het wereldwijde bedrijfsleven op dit moment mee geconfronteerd word. Bedrijven zijn zowel een onderdeel van het probleem als een onderdeel van de oplossing. De hoofddoelstelling van deze leerstoel is het doorlichten van de uitdagingen in management en de kansen die duurzaamheid en klimaatverandering bieden. We kijken niet alleen naar deze problematiek binnen bedrijven, maar ook binnen overheidsorganen die samen moeten werken met verschillende belanghebbenden om effectieve resultaten te kunnen behalen,” stelt Professor Whiteman. Zij voegt daaraan toe dat klimaatverandering een strategisch relevant vraagstuk is om vier belangrijke redenen:

  • 1) bedrijven dragen in grote mate bij aan de klimaatveranderingen door de uitstoot van broeikasgassen;
  • 2) bedrijven zullen steeds meer geconfronteerd worden met de reacties vanuit de maatschappij omtrent klimaatverandering, zoals vrijwillige initiatieven van de overheid en/of wettelijke regelingen;
  • 3) bedrijven lopen potentiële operationele risico’s door klimaatveranderingen; en
  • 4) klimaatverandering biedt strategische kansen met betrekking tot innovaties en nieuwe zakelijke mogelijkheden.

Zij vervolgt: “Mijn ambitie is het ontwikkelen van toponderzoek op dit gebied en het verder uitbreiden van wat nu reeds een internationaal erkend onderzoekscentrum is. Bovendien wil ik dat duurzaamheid en klimaatverandering een prominente plaats blijft houden in het programma van RSM. Daarbij wil ik dat RSM op dit gebied een voortrekkersrol blijft spelen, zodat mensen naar ons toekomen voor dit onderwerp. Ik verheug mij op de samenwerking met de experts van ECORYS. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van overheidsorganen, bedrijven en andere organisaties bij het integreren van duurzaamheid in hun beleid en dagelijkse praktijken.”

George Yip, de decaan van RSM, zegt dat de beslissing deze leerstoel op te zetten in overeenstemming is met de doorlopende inspanning van RSM duurzaamheid en stakeholder management een koppositie te geven in onderzoek en onderwijs. “Onderwerpen als duurzaam leiderschap, stakeholder-waarde en context versus content zijn al vele jaren integraal onderdeel van het onderzoeks- en onderwijsprogramma van RSM,” legt hij uit. “In 2009 stond RSM als zevende wereldwijd en als eerste in Europa in de Beyond Grey Pinstripes ranglijst van het Aspen Instituut op basis van onze activiteiten in onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzaamheid. Het duurzame bedrijfsmodel is verankerd in de genen van RSM. Wij waren een van de eerste honderd leden van Principles for Responsible Management Education (PRME), het initiatief van de VN met als missie het inspireren en stimuleren van wereldwijd verantwoord managementonderwijs en leiderschap in onderzoek en gedachtegoed. Daarnaast is RSM sponsor en lid van EABIS (European Academy for Business in Society).”

Marten van de Bossche, algemeen directeur van ECORYS Nederland, geeft als commentaar: “De samenwerking met RSM en professor Gail Whiteman is een prachtige kans voor ECORYS voor het verdiepen van onze research-based kennis op het gebied van wereldwijde duurzame ontwikkeling. Binnen ECORYS werken experts wereldwijd aan vraagstukken met betrekking tot duurzame ontwikkeling, energie en klimaatverandering. Daaronder vallen gebieden als onroerend goed, transport, plaatselijke en regionale ontwikkeling. Wij bieden strategisch advies aan beleidsopstellers door het combineren van uitgebreide expertise in energie en milieu met een duidelijk inzicht in de maatschappelijke en economische context waarin nieuwe beleidslijnen geïmplementeerd moeten worden. De samenwerking met RSM in deze speciale leerstoel biedt een uitstekende kans om onze kennis op dit wereldwijd zeer relevante thema verder uit te breiden en samen te werken aan praktische toepassing en oplossingen..”

Over Gail Whiteman: Gail Whiteman is professor aan Rotterdam School of Management, Erasmus University. Ze heeft een PhD (doctoraat) van Queen’s School of Business in Canada. Whiteman is mede-oprichter en directeur van het Sustainability and Climate Research Centre (SCR) (http://www.erim.eur.nl/ERIM/Research/Centres/Sustainability_and_Climate_Research_(SCR)) van RSM. De algemene doelstellingen van het SCR zijn het opbouwen van een beter inzicht in de uitdagingen waarvoor de klimaatveranderingen het bedrijfsmanagement stelt en het identificeren van effectieve managementpraktijken in multinationale bedrijven die een bijdrage leveren aan aanpassing aan het klimaat en compensatie. Haar onderzoek naar duurzaamheid is gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften voor management en ecologie, waaronder Academy of Management Journal, Nature, Ecology & Society, Organization Studies, Business Strategy & The Environment, Journal of Business Ethics, Organization & The Environment, Journal of Management Inquiry, Ambio: A Journal of the Human Environment, Human Relations, International Journal of Business Ethics, Qualitative Research in Management and Organization, en haar werk is ook opgenomen als hoofdstuk in verschillende boeken. Andere media waarin aandacht werd besteed aan haar onderzoek zijn onder meer The Wall Street Journal (Europese editie), Business Week, Yahoo Finance, European Management Journal, Greenbiz, Climatebiz, Reuters.co.uk, BBC Radio Scotland, Ode Magazine, AD Rotterdam, TV Rijnmond, en de BBC Radio World Service. Voordat Whiteman de academische wereld inging, was zij een account director en brand manager in een aantal bedrijven voor bedrijfscommunicatie en marketing. Zij heeft een Brits en een Canadees paspoort.

ECORYS is een vooraanstaand Europees bureau voor onderzoek en advisering met ongeveer 600 medewerkers en 16 vaste kantoren in 11 landen. ECORYS biedt degelijke analyses en inspirerende ideeën. De missie van ECORYS is het wereldwijd verbeteren van overheidsbeleid. Het bedrijf werkt op plaatselijk, landelijk, regionaal en internationaal niveau met overheden, bedrijven en organisaties zonder winstoogmerk. ECORYS past haar expertise toe om de economische en sociale condities te verbeteren van de landen waarin haar kantoren zijn gevestigd; in de Europese Unie en de omliggende staten; en in ontwikkelende landen. Daarbij wordt speciaal aandacht geschonken aan het terugbrengen van armoede. http://www.ECORYS.com http://www.ecorys.nl

Rotterdam School of Management, Erasmus University bevindt zich in de top 10 van Europese business schools en staat in de internationale havenstad Rotterdam die dank zij haar openheid, flexibiliteit en erkenning van diversiteit grote aantrekkingskracht heeft op het internationale bedrijfsleven. De nadruk ligt op baanbrekend wetenschappelijk management onderzoek; de primaire focus ligt op de ontwikkeling van zakelijk leiders die dank zij hun innovatieve ideeën een duurzame toekomst borgen. RSM biedt een brede waaier aan Bachelor-Master, doctoraal, MBA en Executive Education programma’s. http://www.rsm.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ecorys Nederland