ARCADIS en UN-Habitat gaan samenwerken

verbeteren van leefomstandigheden in snel groeiende steden

ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert, en UN-HABITAT, de organisatie van de Verenigde Naties die zich inzet voor duurzame en sociale stedenbouw, kondigen 24 maart 2010 aan om de komende drie jaar te gaan samenwerken met een gezamenlijk doel voor ogen: het verbeteren van de leefomstandigheden in de snel groeiende steden over de hele wereld. ARCADIS wordt een van de hoofdpartners van UN-HABITAT en gaat zijn medewerkers, expertise en vaardigheden inzetten om UN-HABITAT te helpen bij het verwezenlijken van haar missie. ARCADIS steunt UN-HABITAT al bij het opzetten van een programma voor de duurzame wederopbouw van de steden in Haïti, die tijdens de aardbeving in januari werden verwoest.

Een van de grootste uitdagingen van deze eeuw is de verbetering van de leefomstandigheden in de snel groeiende steden over de hele wereld. De wereld is het stedelijk millennium binnengetreden, nu meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont. Bijna een miljard mensen hiervan wonen in sloppenwijken. Als er niets gebeurt, zal dit aantal over dertig jaar verdubbeld zijn. ARCADIS is een wereldwijd vooraanstaand bedrijf dat professionele diensten aanbiedt die de levensomstandigheden van mensen helpen te verbeteren, en verkeert daarmee in een goede positie om UN-HABITAT te helpen deze urgente uitdaging aan te gaan. ARCADIS is op het hoogste niveau actief op het gebied van infrastructuur, water, milieu, gebouwen en stedelijke planning.

UN-HABITAT en ARCADIS passen goed bij elkaar omdat beide organisaties zich richten op de verbetering van de stedelijke omgeving. Harrie Noy, CEO van ARCADIS, zegt: “Onze expertise en vaardigheden sluiten nauw aan bij de behoeften van UN-HABITAT. Zo kunnen we UN-HABITAT uitstekend helpen de problemen in de snel groeiende steden aan te pakken. De ‘fit’ tussen onze twee organisaties is des te sterker omdat UN-HABITAT een wereldwijd actieve, toegankelijke en vooral flexibele en efficiënte organisatie is met een goede reputatie.’

Gebruikmakend van de expertise van ARCADIS op het gebied van gebouwen, stedelijke planning, watermanagement, infrastructuur en milieu, concentreert de samenwerking tussen UN-HABITAT en ARCADIS zich op twee activiteiten. De eerste activiteit is de deelname van medewerkers van ARCADIS aan projecten van UN-HABITAT, zoals het herstelprogramma voor Haïti. De tweede activiteit betreft het organiseren van seminars op het gebied van stedelijke planning en ontwikkeling voor stadsbestuurders uit de hele wereld, zoals klimaatadaptatie.

ARCADIS wordt ook een van de hoofdsponsoren van de World Urban Campaign, een initiatief van UN-HABITAT dat als doel heeft de sociaal-economische en milieu-uitdagingen van de toenemende verstedelijking onder de aandacht te brengen bij een breed publiek.

Anna Tibaijuka, Executive Director van UN-HABITAT, legt het belang van het partnerschap met ARCADIS uit : ‘UN-HABITAT is over de hele wereld actief en er is een toenemende vraag naar onze diensten. Hoe meer innovatie en expertise we kunnen delen, hoe effectiever we kunnen opereren. ARCADIS is een belangrijke partner die openstaat voor het delen van kennis en zijn ‘spirit of innovation’ met de rest van de wereld en wij willen hierbij graag faciliteren.’

De samenwerking van medewerkers met uiteenlopende vaardigheden uit verschillende landen in project teams zal ook een positieve invloed op ARCADIS hebben. Het bijeenbrengen van mensen en middelen uit de gehele organisatie voor de samenwerking met UN-HABITAT is het grootste commitment dat ARCADIS op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid ooit is aangegaan. Het toont de inzet van ARCADIS om de menselijke leefomgeving te verbeteren.

Over ARCADIS
ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We werken aan de verbetering van mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen tussen de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met 15.000 medewerkers en EUR 1,8 miljard omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities.

Over UN-HABITAT
UN-HABITAT is de leidende VN-organisatie voor huisvesting en stedelijke ontwikkeling. Haar mandaat is overheidsbeleid en publieke en private investeringen te stimuleren om onze steden maatschappelijk meer geïntegreerd en, economisch gezien meer dynamisch en schoner te maken. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nairobi, Kenia. UN-HABITAT heeft 400 stafmedewerkers en tot 2000 projectmedewerkers in dienst. Zie www.unhabitat.org

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V. (Internationaal hoofdkantoor)