Oproep voor bijdragen internationale conferentie over duurzaam innoveren

ERSCP – EMSU 2010, 25 – 29 oktober 2010

Een duurzame samenleving vraagt om innovatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen – van bedrijven en overheid tot onderzoeksinstituten en kenniscentra. Kennisuitwisseling tussen deze partijen is hierbij van essentieel belang. Het ERSCP-EMSU 2010 (een samenwerking tussen de TU Delft, TNO en De Haagse Hogeschool) organiseert van 25-29 oktober 2010 onder de titel ‘leren en samenwerken voor duurzaam innoveren’ een internationale conferentie. Er worden zes hoofdthema’s behandeld met een belangrijke focus op zowel de regionale dimensie van innovatie en duurzaamheid als internationale samenwerkingsverbanden. Naast kennisuitwisseling biedt de conferentie uiteraard alle ruimte om te discussiëren en te netwerken.

De zes hoofdthema’s voor de conferentie zijn:

  • 1. Sustainable Universities and Higher Education;
  • 2. Sustainable Innovation, Design, Business and CSR;
  • 3. Sustainable Consumption and Production;
  • 4. Climate, Energy and Water;
  • 5. Sustainable Cities and Regions
  • 6. Sustainable Consumption and Production in Developing Countries.

De organisatie biedt aan bedrijven de mogelijkheid zich op de tweede dag van de conferentie – woensdag 27 oktober – nadrukkelijk te presenteren. Het bedrijfsleven speelt immers een cruciale rol bij het verduurzamen van de wereld.

Bedrijven kunnen een presentatie houden waarin de visie op de thema’s uit het programma wordt gegeven of een workshop geven waarin wordt uitgelegd hoe de visie in de praktijk is te brengen. Aanmelden kan tot 15 april!

Voor meer informatie en aanmelden: www.erscp-emsu2010.org onder ‘Submissions’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Haagse Hogeschool