Samenwerking Rijkswaterstaat en TU Delft wegbouwkunde

Delft – Op 1 juli 2008 zijn Rijkswaterstaat en de Technische Universiteit Delft een samenwerkingsovereenkomst aangegaan op het gebied van Wegbouwkunde. De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door drs. G.J.A. Al, Hoofdingenieur-Directeur van de Dienst Verkeer en Scheepvaart en prof. ir. L. de Quelerij, decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft.

Onderdeel van de overeenkomst is de gedeeltelijke subsidiëring door Rijkswaterstaat van de leerstoel wegbouwkunde en een aantal AIO-plaatsen. Door de samenwerkingsovereenkomst is het voortbestaan van de leerstoel Wegbouw voor de komende 5 jaar gegarandeerd. Daarnaast geeft de overeenkomst een kader voor een gezamenlijk onderzoeksprogramma op het gebied van wegbouwkunde. De samenwerkingsovereenkomst past in het streven van Rijkswaterstaat en de TU Delft om intensiever samen te gaan werken.

Deze samenwerking is voor Rijkswaterstaat van belang om zo de ontwikkeling van kennis op het gebied van wegbouwkunde te waarborgen. Dit geeft Rijkswaterstaat meer ruimte om zich te concentreren op haar rol als opdrachtgever in de wegbouwsector. De TU Delft kan door de samenwerking garanderen dat het onderzoek en het onderwijs aansluiten op de vraag vanuit de maatschappij.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart