BAM en TU Delft tekenen samenwerkingsovereenkomst

Bunnik – Koninklijke BAM Groep en de Technische Universiteit Delft hebben een overeenkomst gesloten om de komende vijf jaar nauw samen te werken op het gebied van kennisuitwisseling en onderwijs. Doel van het partnership is het aanbod van de TU Delft en de kennisbehoefte bij BAM beter op elkaar af te stemmen. De overeenkomst werd op 3 juni 2008 bekrachtigd door drs. D.J. van den Berg, voorzitter College van Bestuur TU Delft, en ir. N.J. de Vries, vice-voorzitter raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep.

De samenwerking spitst zich toe op duurzame en technologische ontwikkeling van de bouw, in het bijzonder in de infrasector. Voor de TU Delft betekent het partnership meer mogelijkheden om gericht wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. De kennis kan door BAM worden benut bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Voorts zal de praktijkervaring van BAM door de TU Delft worden benut bij het opstellen van maatwerkopleidingen voor BAM-medewerkers, bijvoorbeeld op het gebied van asfalt en systeemanalyse. De samenwerkingsovereenkomst maakt het ook mogelijk dat BAM stageplaatsen aanbiedt en gastcolleges en excursies verzorgt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke BAM Groep nv