Drie nieuwe rijksadviseurs benoemd

Ton Venhoeven (53) is benoemd tot Rijksadviseur voor de Infrastructuur. Venhoeven volgt daarmee Jan Brouwer op. Yttje Feddes (54) wordt de nieuwe Rijksadviseur voor het Landschap, als opvolger voor Dirk Sijmons. En Wim Eggenkamp (62) is benoemd tot Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed. Hij volgt Fons Asselbergs op.

Met de benoeming van deze drie rijksadviseurs per 15 augustus 2008 is het nieuwe College van Rijksadviseurs compleet. Vorige maand werd de benoeming van Liesbeth van der Pol als nieuwe Rijksbouwmeester bekend gemaakt.

College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs (CRA) houdt zich bezig met het stimuleren van onderzoek en ontwerp en het verbeteren van de Rijksoverheid als opdrachtgever. Het College adviseert over diverse ruimtelijke inrichtingsvraagstukken, zoals het Routeontwerp, plaatsing van windturbines, toekomst van de Rijksbufferzones, Almere Pampus, binnenstedelijk bouwen, hoogbouw in Nederland en over leegstand en herbestemming.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)