Kamervragen De Roon en Madlener over veiligheid in treinen

Den Haag – Op 12 februari 2008 hebben Minister Eurlings en Staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met de antwoorden op de vragen van de leden De Roon en Madlener (PVV) over veiligheid in de treinen.

Hieronder leest u de volledig brief 20081355 Antwoorden op kamervragen van de leden de Roon en Madlener over veiligheid in de treinen. Kamerstuk | 2008-02-12.

Geachte voorzitter,

Hierbij zenden wij u de antwoorden op de vragen van de leden De Roon en Madlener (PVV) over veiligheid in de treinen (ingezonden 8 februari 2008, kenmerk 2070811080).

1.

Klopt de berichtgeving dat de anti-agressieteams bij de NS maar niet van de grond komen? (Algemeen Dagblad, 7 februari 2008)

2.

Wat gaat u doen om er voor te zorgen dat alle belemmeringen worden weggenomen die de formatie van deze teams verhinderen? Hoe lang zal het nog duren totdat deze teams op sterkte zijn?

1. en 2.

Voor de Service- en Veiligheidsteams wil NS 600 fte beschikbaar hebben. Tijdens het Algemeen Overleg van 23 januari 2008 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aangegeven dat inmiddels 300 personen in deze teams de opleiding voor geweldsbevoegdheid hebben afgerond en beschikbaar zijn. De overige 300 worden de komende periode opgeleid en komen volgens NS gedurende dit jaar allemaal beschikbaar. NS is volop bezig om de benodigde mensen te werven en op te leiden. Er is geen sprake van dat het Rijk hiervoor belemmeringen oplegt.

3.

Wat gaat u doen om er voor te zorgen dat in de tussentijd het publiek in de treinen toch in voldoende mate tegen criminaliteit beschermd wordt?

3.

De afgelopen jaren is de sociale veiligheid op het spoor verbeterd. Dit is gerealiseerd met een veelheid van maatregelen. Hierdoor verwacht NS dat de reizigers veilig met de trein kunnen reizen. Via de afspraken, zoals die met NS gemaakt zijn in het Vervoerplan hou ik nadrukkelijk de vinger aan de pols.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Vervoerplan NS en Beheerplan ProRail 2008 naar Kamer

Kamervragen Mastwijk over veiligheid in treinen

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de Infrasite Catalogue rubriek ‘sociale veiligheid’