Naleving veiligheidsvoorschriften bouwplaats onvoldoende

Woerden – Nog steeds zijn er werknemers in de bouw die opdrachten moeten uitvoeren die in strijd zijn met de veiligheidsvoorschriften. Dit blijkt uit een onderzoek onder 233 leden van FNV Bouw. Tien procent van de respondenten antwoordde vaak een opdracht te moeten uitvoeren die in strijd is met de veiligheidsvoorschriften. Ruim zestig procent overkomt dat een enkele keer. Dit maakt Dick van Haaster, voorzitter van FNV Bouw, bekend tijdens de start van de week van de veilige bouw. Voorbeelden van een opdracht in strijd met de veiligheidseisen zijn: werken op steigers die niet in orde zijn en op moeilijke bereikbare plaatsen de veiligheidsgordel los moeten doen.

Ruim dertig procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat zij op het werk nooit voorlichting krijgen over veilig werken op de bouwplaats. Dit ondanks dat de Arbowet ‘doeltreffende voorlichting’ voorschrijft. Ook de aanwezigheid van collega’s die de Nederlandse taal niet beheersen levert volgens 37 procent van de deelnemers wel eens een gevaarlijke situatie op. In veel gevallen is er geen informatie over de voorschriften aanwezig in een taal die de buitenlandse bouwvakkers wel beheersen. “Dit is onacceptabel. Een bouwvakker moet weten wat de veiligheidseisen zijn, anders brengt hij zichzelf en zijn collega’s in gevaar. Als een werkgever er voor kiest om bijvoorbeeld Poolse bouwvakkers in te huren, dan moet hij er ook voor zorgen dat deze werknemers goed op de hoogte zijn van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen,” aldus de voorzitter van FNV Bouw.

De resultaten van het onderzoek worden bevestigd door een enquete onder ruim 700 bouwvakkers die FNV Bouw de afgelopen maanden in het zuidwesten van Nederland heeft uitgezet. Daaruit blijkt ondermeer dat verplichte personenliften in 35 procent van de gevallen ontbreekt en dat één op de 12 bouwvakkers heeft meegemaakt dat asbest toch nog zelf verwerkt wordt, terwijl dat niet mag. Ook volgt in de wegenbouw nog niet de helft van de geïnterviewden bouwvakkers een verplichte veiligheidscursus. Dit zijn uitkomsten van een enquete naar werkbeleving.

FNV Bouw vindt dat naleving van de veiligheidsvoorschriften topprioriteit moet zijn. Dat de arbeidsinspectie fors moet gaan bezuinigen is schandalig zolang dit soort dingen zich voordoen in de praktijk. Van Haaster: “Als we niet beter gaan handhaven, dan zal de arbocatalogus straks in de praktijk een wassen neus blijken te zijn. De opdrachtgever speelt vaak een cruciale rol als het gaat om veiligheid en gezondheid. De overheid is één van de grootste opdrachtgevers. Ik daag de overheid uit om deze voorbeeldfunctie beter te vervullen.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV Bouw