Geo-Oscars uitgereikt op Geotechniekdag

Prijzen voor beste bijdrage aan ontwikkeling vak ‘geo-engineering’

Delft – Op de Geotechniekdag 2007 in Breda zijn donderdag 4 oktober 2007 voor de tweede maal de Geo-Oscars uitgereikt. De Geo-Oscars worden uitgereikt voor publicaties in welke vorm dan ook die bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied binnen en buiten de sector. De prijs kent drie categorieën: Wetenschappelijke publicaties, Geo-engineering voor een breed publiek, en Jong talent.

Beste wetenschappelijke publicatie
Juryvoorzitter dr.ir.P. van den Berg van GeoDelft reikte de prijzen uit. In de categorie ‘wetenschappelijke publicaties’ waren de criteria: wetenschappelijk vernieuwend, maatschappelijke impact en helderheid van de presentatie. De winnaar van de Geo-Oscar 2007 in deze categorie was het artikel van Torild van Eck en medewerkers van het KNMI over het fenomeen van de lichte aardbevingen ten gevolge van de gaswinning, die van tijd tot tijd optreden in het noorden van het land. Het artikel is ook voor minder ingewijden uiterst lezenswaardig en compleet.

Breed publiek
De tweede categorie: ‘geo-engineering voor een breed publiek’ had als focus de landelijke dagbladen. Criteria waren: een duidelijke uitleg voor een breed publiek, technisch correcte weergave en een positieve bijdrage aan het imago van het vakgebied. Hier waren eervolle vermeldingen voor het Volkskrant-katern ‘Stand van het land, het water komt’ onder gasthoofdredacteurschap van Dirk Sijmonds en voor het Bouwputtenfestival, dat jaarlijks in Rotterdam wordt georganiseerd. De Geo-Oscar zelf ging naar een artikel van Joost van Kasteren met een illustratie van Suzanne van Eekelen in de NRC over de fundering van de N210 tussen Krimpen aan den IJssel en Bergambacht: een granulaatmatras op palen.

Jong Talent

De laatste categorie: jong talent is door de jury ingekaderd door te kijken naar afstudeerverslagen bij universiteiten en hogescholen. Criteria waren: originaliteit en creativiteit, ervan blijk geven te onderkennen waartoe het onderzoek dient en helderheid in rapportage. De winnaar van deze Geo-Oscar was Rens Servais die afgestudeerd is aan de TU Delft. In zijn werk wordt een grondige studie gedaan naar modellen, die ontwikkeld zijn om horizontale en verticale vervormingen in de slappe ondergrond te berekenen. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt waarom verschillende modellen verschillende uitkomsten geven, van groot belang om de bruikbaarheid van modellen in de praktijk te vergroten

GeoDelft

GeoDelft is het nationale instituut voor de geo-engineering in Nederland. Per 1 januari 2008 gaat GeoDelft deel uitmaken van het nieuwe nationale instituut voor deltatechnologie: Deltares.
Voor meer informatie over GeoDelft, zie www.geodelft.nl

Voor meer informatie over Deltares, zie www.deltares.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: GeoDelft