NEA: Buiten Randstad nauwelijks gebruik OV

Rijswijk – In Nederland bestaan regionaal grote verschillen in het gebruik van het openbaar vervoer (OV). Deze conclusie trekt NEA Transportonderzoek en –opleiding B.V. op basis van eigen analyse naar het gebruik van het OV in Nederland.

Volgens een bericht in het NRC Handelsblad van 26 juli 2007 is de gemiddelde Nederlander niet warm te krijgen voor bus en trein. Uit een enquête van de Europese Commissie waar het NRC het artikel op baseert, blijkt dat in Nederland slechts 11 procent gebruik maakt van het OV als voornaamste vervoermiddel voor de dagelijkse activiteiten. Nederland scoort inderdaad slecht op het gebruik van het OV.

De verschillen die NEA ziet, doen zich met name voor tussen het Randstedelijke gebied en het landelijk gebied. Zo blijkt in de Randstad dat de Provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland boven de 10 procent uitkomen. In Flevoland is het percentage zelfs 15 procent. In het landelijk gebied gebruikt slechts circa 5 procent het OV als vervoermiddel. Drenthe en Zeeland komen hierbij op het laagste percentage uit: rond de 3 procent.

De beschikbaarheid van het OV in de Randstad is hoger dan elders. Dit laatste blijkt ook uit de Atlas ‘Regionale mobiliteit in beeld. Beschikbaarheid en gebruik’ die NEA in haar jubileumjaar (2006) uitgaf.

Het hogere OV-gebruik in de Randstedelijke provincies hangt ondermeer samen met de fileproblematiek en de parkeerproblemen. Daarom zijn er in de Randstad bij de autobezitters veel meer gebruikers van het OV dan buiten de Randstad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NEA Transportonderzoek en -opleiding B.V.