Van Oord en Avans Hogeschool tekenen overeenkomst

Van Oord en Avans Hogeschool slaan brug tussen studie en internationale praktijk

Rotterdam – Waterbouwer Van Oord en de Academie Algemeen en Financieel Management van Avans Hogeschool in Breda tekenen op 7 februari 2007 een samenwerkingsovereenkomst. Beide partijen gaan de bestaande samenwerking met de opleiding Bedrijfseconomie verder inhoud geven. Van Oord is de eerste internationale aannemer met wie Avans een verbinding aangaat. De overeenkomst is afgesloten voor een periode van drie jaar.

Partijen hebben de intentie samen te werken door kennis en ervaring uit te wisselen op een wijze die voor beide partijen een meerwaarde biedt. De overeenkomst levert een bijdrage aan de door het MKB en de HBO-Raad beoogde verkleining van de afstand tussen het hogere beroepsonderwijs en bedrijfsleven. De Avans Hogeschool biedt Van Oord de mogelijkheid gebruik te maken van de kennis en capaciteit van de Academie Algemeen en Financieel Management en contacten te leggen en te onderhouden met potentiële nieuwe medewerkers.

Van Oord biedt stage- en afstudeermogelijkheden aan op waterbouwprojecten in het buitenland, zoals Korea, Maleisië en Dubai. Financiële managers van Van Oord zullen gastcolleges geven en meedenken met het onderwijsprogramma van de hogeschool. Voor de academie betekent dit de mogelijkheid om het curriculum van de beroepsopleiding Bedrijfseconomie te toetsen aan de praktijk en de mogelijkheid om invulling te geven aan een praktijkgerichte onderwijsvorm.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Van Oord nv