Roadshow EZ over leren in bouw en infra

Roadshow Leven Lang Leren in de bouw en infrastructuur op 1 februari 2007

Den Haag – Scholing van werknemers is cruciaal om de economische bedrijvigheid in Nederland te versterken en te behouden. Ook al onderkennen ondernemers het belang van scholing, vooral voor kleinere bedrijven blijkt het soms lastig hieraan handen en voeten te geven. Het Ministerie van Economische Zaken organiseert daarom vier roadshows over scholing en Leven Lang Leren in de praktijk.

Op donderdag 1 februari 2007 vindt de roadshow Leven Lang Leren in de bouw en
infrastructuur plaats in het High Tech Campus Conference Center The Strip,
Prof. Holstlaan 1 in Eindhoven. De bijeenkomst duurt van 10.00 uur tot 14.00 uur.

De roadshow gaat over het belang van scholing in de bouw en infrastructuur. Hij
geeft antwoord op vragen als: wat zijn de ingrediënten voor goed opgeleid personeel? Wat levert scholing op? Is er voldoende wisselwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen? Hangt scholing noodzakelijkerwijs samen met innovatie?

Staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken zal ingaan op het belang
van een leven lang leren. Onderzoeker K. Kok van het EIB zal bespreken wat het
rendement voor bedrijven is bij een leven lang leren. Ondernemers, branches en
kennisinstellingen geven in vier workshops een kijkje in hun keuken door hun goede
en minder goede ervaringen te delen.

Op een informatiemarkt presenteren scholingsaanbieders uit de branche zich.
Een aantal bedrijven heeft zijn voorstel voor scholing aangemeld. Een deskundige
jury heeft uit deze aanmeldingen de drie beste voorstellen geselecteerd. Deze
worden door de bedenkers plenair gepresenteerd tijdens een `scholingswedstrijd´
waarna de zaal beslist wie van de genomineerden het beste plan heeft. Staatssecretaris
Van Gennip zal de winnaar een scholingscheque ter waarde van 2.500 euro overhandigen.

Programma
09.30 uur Registratie en ontvangst deelnemersmap
10.00 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter ir. M. van Hezik
10.10 uur Presentatie `Leven Lang Leren´ door drs. K. Kok, senior arbeidsmarktonderzoeker van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid
10.30 uur Workshop 1: Toeleveranciers in de bouw, de school in eigen huis; Workshop 2: Gespecialiseerd kader in de bouw; Workshop 3: EVC en opleiden, een methodiek voor bijscholen in diverse bouwberoepen; Workshop 4: Loopbaaninstrumenten in de bouwnijverheid, utiliteitsbouw en infrastructuur
11.15 uur Pauze
11.30 uur Rondetafelgesprek en terugkoppeling workshops met voorzitters van de
brancheorganisaties
12.15 uur Scholingswedstrijd met drie MKB-bedrijven
12.40 uur Uitreiking scholingscheque en speech door staatssecretaris Karien van
Gennip
13.00 uur Informatiemarkt inclusief lunch
14.00 uur Einde bijeenkomst

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken