Ruim 3,5 mln euro voor veilig verkeer regio Amsterdam

Amsterdam – De toenemende mobiliteit en de groei van het aantal wegen en het aantal verkeersdeelnemers hebben ook gevolgen voor de veiligheid in het verkeer. Weliswaar lijkt er een dalende trend in Nederland waarneembaar, maar jaarlijks tussen de zes- en zevenhonderd ernstige verkeersslachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) in de regio is te veel. Daarom werkt de Stadsregio Amsterdam aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. In het Uitvoeringsprogramma van Regionaal Verkeer en Vervoerplan (RVVP) is hiervoor budget gereserveerd. Dat wordt besteed aan aanpassingen aan de wegen en het bevorderen van een veiliger gedrag van weggebruikers. Met de subsidie worden onder meer dertig-kilometerzones aangelegd en onveilige wegen en kruispunten aangepakt.

Veilig verkeersgedrag
Verder wordt voor de tweede keer dit jaar subsidie verleend aan gedragsprojecten. Zo is er subsidie uitgetrokken voor de lesmodule ‘Onderweg’ voor het VMBO in Amsterdam, waarmee de brugklassers vertrouwd worden gemaakt worden met de nieuwe school-thuisroute. Purmerend ontvangt subsidie voor het project schoolomgeving waarin gemeente, scholen en politie samenwerken aan veilig verkeer bij scholen.

Eerder dit jaar is al voor zo’n 350.000 euro subsidie verleend aan regionale gedragsprojecten voor het basisonderwijs, zoals verkeersexamens, informatie aan fietsers over de dode zichthoek van een vrachtwagen, campagnes voor fietsverlichting en de BOB-alcoholcampagne.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Amsterdam